Skip to main content
ناشر
دانشگاه رازی کرمانشاه
e-ISSN
2980-9436
تلفن
09187217599
دورنگار
08338360650
آدرس اینترنتی
https://eme.razi.ac.ir
مدیر مسئول
دکتر نادر نادری
سر دبیر
دکتر کامبیز طالبی
هیئت تحریریه
دکتر محمود احمدپور داریانی؛ دکتر سهراب دل‌انگیزان؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ دکتر بهمن سعیدی پور؛ دکتر کیومرث سهیلی؛ دکتر ناصر شیربگی؛ دکتر کامبیز طالبی؛ دکتر عباس عباس‌پور؛ دکتر بیژن عبدالهی؛ دکتر رضا محمدکاظمی؛ دکتر نادر نادری؛ دکتر جهانگیر یدالهی فارسی؛ دکتر حسین آزادی؛ دکتر عبدالله صوفی؛ دکتر ایرج هشی
مدیر اجرایی
دکتر یوسف محمدی‌فر
مدیر داخلی
دکتر بیژن رضایی
پست الکترونیک
eme@razi.ac.ir
آدرس
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دفتر نشریه آموزش و مدیریت کارآفرینی. کدپستی: 6714673175