Skip to main content

متن پژوهی ادبی

این نشریه از تاریخ 1382/05/01 تا 1389/03/31 دارای رتبه علمی-ترویجی(وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1389/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه علامه طباطبایی
عنوان قبلی
زبان و ادب
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-1170
e-ISSN
2476-6186
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه علامه طباطبائی
تلفن
88694660-021
دورنگار
88694661-021
آدرس اینترنتی
http://ltr.atu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی وفایی
سر دبیر
دکتر عباسعلی وفایی
هیئت تحریریه
دکتر صادق آینه وند دکتر محسن ابوالقاسمی دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور دکتر مجتبی منشی زاده دکتر تقی پورنامداریان دکتر علی محمد حق شناس دکتر احمد رضی دکتر اصغر دادبه دکتر محمد دبیر مقدم دکتر محمد فاضلی دکتر حسینعلی قبادی دکتر ابراهیم کاظمی دکتر سالار منافی اناری دکتر سعید نجفی اسداللهی
مدیر اجرایی
دکتر نعمت الله ایران زاده
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
زینب دهقانی
ویراستار انگلیسی
ندا نامور کهن
پست الکترونیک
zabanoadab@yahoo.com
آدرس
تهران، بزرگراه شهید چمران- پل مدیریت - روبروی دانشگاه امام صادق(ع) - خیابان علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/09/10