Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Persian Liturature Quarterly
p-ISSN
1735-8000
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد مشهد
تلفن
36630248(051)
آدرس اینترنتی
https://persian-literature.mashhad.iau.ir/
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
مدیر مسئول
دکتر رضا اشرف‌زاده
سر دبیر
دکتر رضا اشرف زاده
هیئت تحریریه
دكتر رضا اشرف زاده؛ دكتر محمد حسين خسروان؛ علی گوزل یوز؛ علی اکبر باقری خلیلی؛ سید جعفر حمیدی شیرازی؛ احمد رضا یلمه ها؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ مهیار علوی مقدّم؛ حسن بساک
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
نسرین قدمگاهی ثانی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
ft.adab83@yahoo.com
آدرس
مشهد، قاسم آباد، چهارراه امامیه، خیابان شاهد، مجتمع علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دفتر مجله تخصصی ادبیات فارسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/10/15