Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1390/06/14 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ج (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه A+ (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
p-ISSN
2008-5656
تلفن
32250884(078)
دورنگار
32248910(078)
آدرس اینترنتی
https://jopg.larestan.iau.ir
مدیر مسئول
دکتر مرضیه موغلی
سر دبیر
دکتر محمد رضا ثروتی
هیئت تحریریه
دکتر پرویز کردوانی؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ دکتر محسن رنجبر؛ دکتر بهروز ساری صراف؛ دکتر علی شکور؛ دکتر حسن لشکری؛ دکتر حسین محمدی؛ دکتر سید رحیم مشیری؛ دکتر ابراهیم مقیمی؛ دکتر مرضیه موغلی؛ دکتر محمدرضا ثروتی؛ دکتر احمد انصاری لاری
مدیر داخلی
دکتر عبدالرسول قنبری
پست الکترونیک
pajuheshlar@yahoo.com
آدرس
شیراز، لارستان ابتدای بزرگراه دادمان، مجتمع دانشگاهی آزاد اسلامی، واحد لارستان