Skip to main content

مطالعات ادبیات تطبیقی

این نشریه از تاریخ 1389/10/01 دارای رتبه علمی-ترویجی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-9790
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد جیرفت
تلفن
2413404-0348
آدرس اینترنتی
http://clq.iranjournals.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مدیر مسئول
دکتر مهدی ممتحن
سر دبیر
دکتر بهرام مقدادی
هیئت تحریریه
دکتر سیدجعفر حمیدی، دکتر میرجلال الدین کزازی، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر محمود شکیب، مهدی ممتحن، دکتر حسین ملانظر، دکتر سیدسعید فیروزآبادی، دکتر عبدالحسین فرزاد
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
comparative-literature@yahoo.com
آدرس
جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر مجله ادبیات تطبیقی
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/10/30