Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1389/10/01 دارای رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-9790
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد جیرفت
تلفن
33401513(026)
آدرس اینترنتی
http://clq.iranjournals.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد جیرفت
مدیر مسئول
دکتر مهدی ممتحن
سر دبیر
دکتر بهرام مقدادی
هیئت تحریریه
دکتر مهدی ممتحن؛ دکتر بهرام مقدادی؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ میرجلال الدین کزازی؛ دکتر مهدی محقق؛ دکتر سیدجعفر حمیدی؛ دکتر محمود شکیب؛ دکتر عبدالحسین فرزاد؛ دکتر اسماعیل اذر؛ دکتر حسین ملانظر؛ دکتر جلیل تجلیل
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر میثم طارم
ویراستار فارسی
نرجس توحیدی فر
ویراستار انگلیسی
ساناز ممتحن
پست الکترونیک
dr.momtahen@gmail.com
آدرس
جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر مجله ادبیات تطبیقی
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/10/30