Skip to main content

اندیشه های نوین تربیتی

این نشریه از تاریخ 1383/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه الزهرا
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
NEW THOUGHTS ON EDUCATION
p-ISSN
1735-448X
e-ISSN
2476-7654
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه الزهرا (س)
تلفن
021-88058940،88041463
دورنگار
021-88041463
آدرس اینترنتی
http://jontoe.alzahra.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول
دکتر مهناز اخوان تفتی
سر دبیر
دکتر طیبه ماهرو زاده
هیئت تحریریه
دکتر مهناز اخوان تفتی، دکتر سیمین حسینیان، دکتر منصور علی حمیدی، دکتر عذرا دبیری اصفهانی، دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو، دکتر سوسن سیف، دکتر علی شریعتمداری، دکتر پروین کدیور، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر طیبه ماهروزاده، دکتر بهرام محسن پور، دکتر فرخنده مفیدی، دکتر گلنار مهران
مدیر اجرایی
دکتر فریبا عدلی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
رقیه نظری
ویراستار انگلیسی
دکتر منصور علی حمیدی
پست الکترونیک
jontoe@alzahra.ac.ir
آدرس
تهران- ده ونک، دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/10/30