Skip to main content

ادب پژوهی

این نشریه از تاریخ 1387/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه گیلان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-8027
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه گیلان و انجمن زبان و ادبیات فارسی
تلفن
013-33690590
دورنگار
013-33690590
آدرس اینترنتی
http://adab.guilan.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول
دکتر علیرضا نیکویی
سر دبیر
دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
هیئت تحریریه
دکتر منوچهر اکبری، دکتر بهزاد برکت، پروفسور کریستف بالایی، دکتر محرم رضایتی کیشه خاله، دکتر حسن رضایی باغ بیدی، دکتر احمد رضی، دکتر ایران کلباسی، احمد سمیعی گیلانی، دکتر علی محمد موذنی، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر علیرضا نیکویی، دکتر تقی وحیدیان کامیار
مدیر اجرایی
دکتر رضا چراغی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر محمد کاظم یوسف پور
ویراستار انگلیسی
دکتر بهزاد برکت
پست الکترونیک
adab@guilan.ac.ir
آدرس
رشت کیلومتر 6 جاده تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی
41635-3988
تاریخ ثبت در پایگاه
1390/09/27
وضعیت انتشار
توقف انتشار