Skip to main content

آموزه های قرآنی

متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
این نشریه از تاریخ 1391/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
ناشر
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Quranic teachings
p-ISSN
2251-9378
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تلفن
0511-2230772
دورنگار
0511-2230772
آدرس اینترنتی
http://paper.razavi.ac.ir/index.php/quran
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول
محمد باقر فرزانه
سر دبیر
دکتر سیدمحمد باقر حجتی
هیئت تحریریه
دکتر جواد ایروانی، دکتر مرتضی ایروانی نجفی، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر حسن خرقانی، دکتر محمدعلی رضایی، دکتر محمدباقر سعیدی روشن، دکتر محمدعلی مهدوی راد، دکتر علی نصیری، دکتر حسن نقی زاده
مدیر اجرایی
محمدامین انسان
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
هادی بزدی ثانی؛ محمدامین انسان
ویراستار انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/03/06