Skip to main content

میقات حج

این نشریه از تاریخ 1394/11/29 دارای رتبه علمی-ترویجی(حوزه علمیه) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
فقه و اصول
ناشر
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت  
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
آدرس اینترنتی
http://miqat.hajj.ir
صاحب امتیاز
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
مدیر مسئول
سیدعلی قاضی عسکر
سر دبیر
سید مهدی علیزاده موسوی
هیئت تحریریه
رسول جعفریان، احمد عابدی، جواد محدثی، رضا مختاری، محمد مهدی معراجی، سیدجواد ورعی، محمدرضا هدایت پناه
مدیر اجرایی
علی ورسه ای
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران خیابان آزادی نبش خوش - سازمان حج و زیارت معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/06/16