Skip to main content
آدرس :
کرمان- بزرگراه امام خمینی- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر
تلفن :
034-31323070
درباره ناشر
دانشگاه کرمان به همّت علیرضا افضلی‌پور و فاخره صبا در سال ۱۳۵۳ در کرمان تأسیس شد، این دانشگاه در جنوب شرقی شهر کرمان و در زمینی به مساحت ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مربع بنا گردیده و فعّالیّت آموزشی خود را با پذیرش ۹۰ دانشجو در سال ۱۳۵۴ آغاز نمود. دانشگاه کرمان پس از پیروزی انقلاب به نام نخست‌وزیر شهید محمدجواد باهنر، دانشگاه شهید باهنر نامیده شد. دانشگاه شهیدباهنرکرمان یکی از دانشگاه‌های بزرگ و مادر ایران و قطب ریاضیات کشور است
آدرس اینترنتی
http://fa.uk.ac.ir/Default9.aspx?Id=5187
پست الکترونیک

نثر پژوهی ادب فارسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1402- شماره 54
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مطالعات ایرانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1402- شماره 44
 • وابسته به :
  دانشگاه کرمان

ادبیات تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات پایداری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانش حسابداری

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402 - شماره 54
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

توسعه و سرمایه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

جغرافیای اجتماعی شهری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 22

Review of Applied Linguistics Research

 • آخرین شماره :
  Summer 2015 - Number 1
 • وابسته به :
  Shahid Bahonar University

new studies in sport management

 • آخرین شماره :
  Spring 2024, Volume 5 - Number 2
 • وابسته به :
  Shahid Bahonar University of Kerman & Iranian Scientific Association of Sport Management

پژوهشنامه تمدن ایرانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان