Skip to main content
آدرس :
اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن :
061-33330019
درباره ناشر
در حال حاضر دانشگاه شهيد چمران داراي 13 دانشكده با 53 گروه آموزشي شامل 22 گروه علوم انساني، 7 گروه علوم پايه، 7گروه فني و مهندسي، 13گروه علوم كشاورزي و دامپزشكي و 2گروه هنر مي­باشد. اين گروه­ها مجموعاً شامل 3 رشته در مقطع کاردانی، 56 رشته در مقطع کارشناسی، 107 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 59 رشته در مقطع دكتري تخصصي و يك رشته در مقطع دكتري حرفه­اي هستند. بيش از 500 نفر عضو هيات علمي در دانشگاه مشغول آموزش و پژوهش هستند كه حدود 80 درصد از آنها داراي رتبه استادياري و بالاتر مي­باشند. هم­چنین بيش از 16 هزار دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری تخصصی در این دانشگاه مشغول تحصیل اند که از این تعداد 4000 دانشجوی تحصيلات تكميلي هستند. از سال 1391 واحد پردیس دانشگاهی راه اندازی گردیده و در حال حاضر بیش از 400 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز در این واحد مشغول به تحصیل هستند. شایان ذکر است که در حال حاضر دانشگاه شهيد چمران اهواز با در اختیار داشتن فضای آموزشی بسيار وسيع و مناسب يکی از چهار دانشگاه بزرگ کشور و بزرگ­ترين دانشگاه در جنوب غرب کشورمان به شمار آمده و در زمره دانشگاه­های جامع کشور قرار دارد.
آدرس اینترنتی
http://www.scu.ac.ir
پست الکترونیک

اقتصاد مقداری

 • آخرین شماره :
  تاتابستان 1399 - شماره 65
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1386 - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

علوم تربیتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 110
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

پیکره

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 18
 • وابسته به :
  دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران

اللغة و الادب العربی

 • آخرین شماره :
  خریف 1434 - العدد 3
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی های حسابداری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

Research in Applied Linguistics

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2020,Volume 11, Nuber 1
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

Etudes de langue et littérature françaises

 • آخرین شماره :
  Winter 2016, Volume 6 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دست آوردهای روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

توسعه اجتماعی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، دوره چهاردهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دانش و پژوهش حقوقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 7
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دستاوردهای روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1396، سال سوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

مشاوره کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال پنجم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

جندی‌شاپور

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 21