Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1387/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
اقتصاد
ناشر
دانشگاه شهید چمران اهواز
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Economic value
p-ISSN
2008-5850
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه شهید چمران
تلفن
33356643(061)
دورنگار
33335664(061)
آدرس اینترنتی
https://jqe.scu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول
حسن فرازمند
سر دبیر
سید عزیز آرمن
هیئت تحریریه
دکتر مصطفی عمادزاده؛ دکتر سهیلا پروین؛ دکتر محمدقلی یوسفی؛ دکتر مرتضی صامتی؛ دکتر مصطفی سلیمی فر؛ دکتر احمد جعفری صمیمی؛ دکتر غلامرضا نخعی زاده؛ دکتر رحیم چینی پرداز؛ دکتر منصور زراء نژاد؛ دکتر عبد المجید آهنگری؛ دکتر محسن رنانی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر حمید کردبچه
مدیر اجرایی
سید مرتضی افقه
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
نصرالله امامی
ویراستار انگلیسی
کریم لویمی مطلق
پست الکترونیک
jqe@scu.ac.ir
آدرس
اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه اقتصاد مقداری
صندوق پستی
61355-156
تاریخ ثبت در پایگاه
1387/09/18