Skip to main content
آدرس :
کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
تلفن :
031-55919
درباره ناشر
دانشگاه کاشان در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت و از مهر یکسال بعد، 200 دانشجو در دو رشته ریاضی و فیزیک در اولین مرکز آموزش عالی منطقه کاشان تحصیلشان را شروع کردند. البته اولین جرقه‌های تشکیل این مرکز حدود 10 سال قبل از آن یعنی در سال 1343 زده شد. در آن موقع دکتر محمود اسلامی دیزچه جوانی سبزه‌روی، جعد موی، رعنا قامت و البته خوش کوش و پرجوش که 31 بهار از عمرش می‌گذشت و پس از هفت سال اقامت و تحصیل در فرانسه راهی ایران شده بود، از عزمش برای راه‌اندازی یک مرکز آموزش عالی در شهر کاشان سخن گفت. او با همة مشکلاتی که پیش رویش بود همچنان مصمم بر عزم خود ماند تا تصمیمش را در سال 1352 عملی ساخت.
آدرس اینترنتی
http://www.kashanu.ac.ir/
پست الکترونیک

مطالعات عرفانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشگاه کاشان

کاشان‌شناسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 30
 • وابسته به :
  مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان

حدیث پژوهی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1402 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه کاشان

مطالعات معماری ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه کاشان

مهندسی و مدیریت انرژی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1402، سال سیزدهم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه کاشان

هنرهای صناعی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه کاشان