Skip to main content
آدرس :
خيابان شهيد احمد قصير، خيابان شهيد احمديان، شماره 7
تلفن :
021-82182100
درباره ناشر
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، به‌موجب قوانین و مقرراتی که به تصویب شورای انقلاب رسید شرکت‌ها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی متعددی ملی شدند یا تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. برای حسابرسی این‌گونه موسسات، سه موسسه حسابرسی در بخش عمومی ایران به نام‌های موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان(1359) و موسسه حسابرسی شاهد(1362) تشکیل شد و هر یک حسابرسی و بازرسی قانونی گروهی از شرکت‌ها و موسسات را عهده‌دار گردیدند. در سال 1362 به‌موجب قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مقرر شد با ادغام این سه موسسه و شرکت سهامی حسابرسی (که در سال 1350 تشکیل شده بود و حسابرسی شرکت‌های دولتی را به عهده داشت) سازمان حسابرسی تشکیل شود. اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌این‌ترتیب، سازمان حسابرسی به‌صورت موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که ضمن ادامه اجرای وظایف موسسات مذکور به فعالیت در سایر زمینه‌های مقرر در اساسنامه خود پرداخت .
آدرس اینترنتی
http://audit.org.ir/
پست الکترونیک
Info@audit.org.ir

حسابرس

 • آخرین شماره :
  زمستان 1402 - شماره 125
 • وابسته به :
  سازمان حسابرسي

پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 22

حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1402 - شماره 14
 • وابسته به :
  با همکاری سازمان حسابرسی