Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1395/01/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حسابداری
ناشر
سازمان حسابرسی  
عنوان قبلی
p-ISSN
2345-3125
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
آدرس اینترنتی
http://www.arfr.ir
صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
مدیر مسئول
موسی بزرگ اصل
سر دبیر
حمید حقیقت
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
journal@arfr.ir
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/12/09