Skip to main content
آدرس :
قم، شهرک پردیسان، روبروی مسجد امام صادق (ع)، دانشگاه ادیان و مذاهب
تلفن :
025-32802610
درباره ناشر
سال ۱۳۷۳ شمسی (۱۹۹۴ میلادی) جمعی از دانشوران حوزه علمیه قم گرد هم آمدند تا در سه رشته ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهودیت)، ادیان شرق (بودیسم، هندوئیسم، خاور دور و ایران باستان) و مذاهب اسلامی (مذاهب کلامی، فرق، و عرفان و تصوف) تخصص یابند. این گروه در دوره‌ای چهارساله افزون بر مطالعه در آن سه رشته، با زبان انگلیسی، سنسکریت و عبری نیز آشنا شدند.
آدرس اینترنتی
http://urd.ac.ir
پست الکترونیک

هفت آسمان

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396، نوزدهم -شماره 73
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

پژوهشهای ادیانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 11
 • وابسته به :
  دانشگاه ادیان و مذاهب (پژوهشکده ادیان و مذاهب)

شیعه پژوهی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه ادیان و مذاهب

پژوهش نامه مذاهب اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 9
 • وابسته به :
  دانشگاه ادیان و مذاهب

Religious Inquiries

 • آخرین شماره :
  Summer & Autumn 2018 - Number 14
 • وابسته به :
  University of Religions and Denominations

پژوهشنامه امامیه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 7

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، سال دوم - شماره 3

مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال اول - شماره 2