Skip to main content
آدرس :
قم، شهرک پردیسان، روبروی مسجد امام صادق (ع)، دانشگاه ادیان و مذاهب
تلفن :
025-32802610
درباره ناشر
سال ۱۳۷۳ شمسی (۱۹۹۴ میلادی) جمعی از دانشوران حوزه علمیه قم گرد هم آمدند تا در سه رشته ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهودیت)، ادیان شرق (بودیسم، هندوئیسم، خاور دور و ایران باستان) و مذاهب اسلامی (مذاهب کلامی، فرق، و عرفان و تصوف) تخصص یابند. این گروه در دوره‌ای چهارساله افزون بر مطالعه در آن سه رشته، با زبان انگلیسی، سنسکریت و عبری نیز آشنا شدند.
آدرس اینترنتی
http://urd.ac.ir
پست الکترونیک

هفت آسمان

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، سال بیست دوم ، شماره 79
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

پژوهش های ادیانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه ادیان و مذاهب (پژوهشکده ادیان و مذاهب)

شیعه پژوهی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه ادیان و مذاهب

پژوهشنامه مذاهب اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه ادیان و مذاهب

Religious Inquiries

 • آخرین شماره :
  Summer & Autumn 2020, Volume 9 - Number 16
 • وابسته به :
  University of Religions and Denominations (URD)

پژوهشنامه امامیه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 12

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال دوم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه ادیان و مذاهب

مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 5