Skip to main content
آدرس :
تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تلفن :
021-23320000
درباره ناشر
دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی- اسلامی که برای ایفای نقش و مسئولیت خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش رشد و تعالی تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن و گسترش دامنه دانش، یادگیری در همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در سطح ملّی و جهانی اهتمام می‌ورزد.
آدرس اینترنتی
http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/
پست الکترونیک

پیک نور

 • آخرین شماره :
  پاییز 1389 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 35
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

برنامه ریزی توسعه کالبدی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 13
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

مطالعات داستانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395، سال چهارم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

مدیریت سازمان‌ های دولتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

شناخت اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 13
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

حکمت صدرایی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، سال هفتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

دانش حقوق مدنی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

روان شناسی سلامت

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 18

پژوهش های بوم شناسی شهری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 18

پژوهش های مالیه اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1393 - شماره 4

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 13
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های ادبی و بلاغی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1396 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگا پیام نور

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 19

حسابداری دولتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهشهای نوین در حسابداری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

مطالعات روش شناسی دینی

 • آخرین شماره :
  پاییزو زمستان 1394، سال دوم - شماره 2

عصب روانشناسی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 16

پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 7

روانشناسی ارزش های اخلاق اسلامی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1395 - شماره 1

Iranian Distance Education Journal

 • آخرین شماره :
  Winter 2018, Volume 1 - Number 3

دراسات حدیثة فی نهج البلاغه

 • آخرین شماره :
  السنة الأولی، ربیع و صیف 1439 - العدد 2

Iranian Journal of Health Psychology

 • آخرین شماره :
  Autumn 2017 and Winter 2018,Volume 1 - number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

زبان شناسی اجتماعی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام‌نور