Skip to main content
آدرس :
تلفن :
021-44472310
درباره ناشر
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران با کسب مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فنّاوری ( کمیسیون انجمن های علمی ایران )، برگزاری انتخابات اوّلیّه و ثبت رسمی ، به عنوان مؤسّسه ای غیر دولتی فعّالیّت خود را رسماً از بهمن 1383 آغاز کرد.
آدرس اینترنتی
http://www.saqh.ir
پست الکترونیک
info@saqh.ir

پژوهش نامه قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 23
 • وابسته به :
  انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

پژوهش دینی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 37
 • وابسته به :
  دکتر عباس همامی