Skip to main content

پژوهش دینی

این نشریه از تاریخ 1384/01/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
ناشر
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Religious Research
p-ISSN
1735-2770
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دکتر عباس همامی
تلفن
44472310(021)
دورنگار
44472310(021)
آدرس اینترنتی
http://pdmag.info
صاحب امتیاز
دکتر عباس همامی
مدیر مسئول
دکتر عباس همامی
سر دبیر
دکتر مجید معارف
هیئت تحریریه
دکتر سیدامیر محمود انوار، دکتر احمد بهشتی، دکتر جلیل تجلیل، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر فیروز حریرچی، دکتر مجید معارف، دکتر عباس همامی، دکتر محمدحسن تبرائیان، دکتر محمدمهدی مظاهری
مدیر اجرایی
رضا رفیقدوست
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر مجید معارف
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
pd@saqh.ir
تاریخ ثبت در پایگاه
1385/02/10