Skip to main content
آدرس :
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان
تلفن :
024-33051
درباره ناشر
تاریخچه دانشگاه زنجان شورای گسترش آموزش عالی در جلسه شماره 97 مورخ 15/5/1353 تأسیس مدرسه عالی كشاورزی و دامپروری را در رشته‌های مدیریت كشاورزی و دامپروری (مقطع كارشناسی) در شهر زنجان تصویب كرد. به دنبال آن در 14 اسفندماه سال 1353 اولین جلسه هیأت امنای مدرسه عالی زنجان تشكیل و مقرر گردید كه از اول مهرماه سال 1354 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 72 دانشجو از طریق آزمون سراسری در دو رشتة مدیریت كشاورزی و مدیریت دامپروری آغاز كند. بدین ترتیب كار آموزشی دانشگاه زنجان (مدرسه عالی كشاورزی و دامپروری) رسماً از سال 1354 آغاز شد. در آذرماه همان سال با تصویب هیأت دولت، زمینی به مساحت400 هكتار برای انجام فعالیت‌های آموزشی و كارهای عمرانی از طریق سرجنگلداری وقت استان در اختیار دانشگاه قرار گرفت. مدرسه عالی كشاورزی و دامپروری زنجان در مورخ 2/12/1355 از سوی شورای گسترش آموزش عالی به دانشكده كشاورزی زنجان با دو رشته كشاورزی و دامپروری در مقطع كارشناسی، تغییر نام پیدا كرد. بنابه مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی در مورخه 25/5/1361 در چارچوب تغییر نظام آموزش عالی كشاورزی، دانشكده كشاورزی زنجان به آموزشكده كشاورزی زنجان تبدیل گردید. ولی براثر تلاش عده‌ای از مسئولین استان و دانشگاهیان و با توجه به وجود امكانات خوب در استان، موضوع تغییر نام آن مجدداً در جلسه مورخ 11/3/1364 شورای بازگشایی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق مطرح و به دانشكده كشاورزی زنجان تغییر نام پیدا كرد. باتوجه به موافقت مورخ 5/2/1366 شورای گسترش آموزش عالی، مبنی بر پذیرش دانشجو در آموزشكده فنی زنجان، شورای مذكور با تبدیل دانشكده كشاورزی زنجان به مجتمع آموزش عالی زنجان (شامل آموزشكده فنی و دانشكده كشاورزی) در تاریخ 19/2/1366 نیز موافقت نمود. همچنین با تأسیس دانشكده علوم در سال 1369 و دانشكده ادبیات و علوم انسانی در سال 1370، سرانجام در تاریخ 15/11/1370 با تغییر نام مجتمع آموزش عالی زنجان به دانشگاه زنجان از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت موافقت بعمل آمد. اهداف و وظایف اساسی دانشگاه اهداف : پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهشهای علمی به منظور كمك به تجهیز و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز كشور ایجاد امكانات پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و درجهت افزایش توان علمی در زمینه علوم مختلف وظایف: - آموزش دانشجویان در رشته‌های مختلف - برقراری روابط دانشگاهی با دانشگاه‌های داخل یا خارج از كشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی - تشكیل سمینارها و كنفرانسهای علمی و آموزشی - ترجمه‌وتألیف‌كتب‌ونشریات در زمینه‌های مختلف علمی
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir
پست الکترونیک
master@znu.ac.ir

تأملات فلسفی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه زنجان

اندیشه جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 23

زیست فناوری گیاهان دارویی

 • آخرین شماره :
  Spring & Summer 2021 - Number 13
 • وابسته به :
  پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان

تأملات اخلاقی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه زنجان

پژوهش‌های جغرافیای اقتصادی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1401، دوره سوم - شماره 9
 • وابسته به :
  دانشگاه زنجان