Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی بر اساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1387 - شماره 57 علمی-ترویجی (28 صفحه - از 105 تا 132)

کلیدواژه ها : مدیریت ارتباط با مشتری ،رضایت مشتری ،مدل کیفیت خدمات(سرکوال) ،تجارت الکترونیک

کلید واژه های ماشینی : مدیریت ارتباط با مشتری ،شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ،رضایت مشتری ،ارتباط با مشتری ،رضایت مشتریان ،تجارت الکترونیک ،مدیریت ارتباط ،رضایت مشتریان از شرکت ،تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط ،سازمان بر رضایت مشتریان ،کیفیت خدمات ،پارسیان ،مشتریان شرکت تجارت الکترونیک ،مشتری بر رضایت مشتریان ،مشتری و رضایت مشتریان ،ارتباط با مشتری تحلیلی ،الکترونیک پارسیان ،مدل کیفیت خدمات ،مشتری در شرکت تجارت ،کاربرد مدیریت ارتباط ،رضایت مشتریان شرکت تجارت ،مشتریان از شرکت موثر ،ارتباط با مشتریان ،مشتری بر رضایت ،پارسیان از کاربرد مدیریت ،نتایج حاصل از آزمون ،آزمون فرضیه ،مشتریان از شرکت تاثیر ،مشتری در شرکت ،استفاده از مدیریت ارتباط

محور اصلی این تحقیق،بررسی تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری)مدیریت ارتباط با مشتری(بر رضایت مشتریان مشتریان با استفاده از مدل کیفیت خدمات(سرکوال)،می‌باشد. در این تحقیق،ابتدا مفاهیم رضایت مشتری و رویکرد«مدیریت ارتباط با مشتری»با استناد به مقالات و پژوهشهای معتبر بررسی شد،سپس با استفاده از مدل سرکوال معیارهای مناسب‌ برای سنجش کیفیت خدمات به‌منظور اندازه‌گیری رضایت مشتریان تنظیم شده است.اصلاحات‌ لازم در این فهرست،از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت.بر مبنای‌ معیارها و برای بررسی کاربرد عینی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت تجارت الکترونیک‌ پارسیان،پرسشنامه وشیوه پیمایش مناسب طراحی گردید،با استفاده از روشهای آمار تحلیلی، سنجش اعتبار پاسخ پرسشها و فرضیه‌های تحقیق صورت گرفته است.در پایان،نتایج تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان و رتبه‌بندی تاثیر متغیرهای مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین منافع حاصل از کاربرد آن‌ ارائه شده است و پیشنهادهایی براساس نتایج و ادبیات تحقیق ارائه گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.