Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمان شرکت بیمه دانا

نویسنده: ؛

پاییز 1383 - شماره 75 (18 صفحه - از 135 تا 152)

کلیدواژه ها : بیمه‌گذار ،رضایت ،بیمهء درمان ،حق بیمه ،اطلاع‌رسانی ،پرداخت خسارت

کلید واژه های ماشینی : بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان شرکت ،بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان شرکت بیمهء ،مدیریت بیمه‌های درمان شرکت بیمهء ،درمان شرکت بیمهء دانا ،بیمه‌های درمان شرکت بیمهء ،شرکت بیمهء دانا ،بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان ،بیمه‌های درمان ،بیمه‌گذاران ،شرکت بیمه ،رضایت بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان شرکت ،بیمه‌های درمان شرکت ،رضایت‌مندی بیمه‌گذاران بیمه‌های درمان ،بیمهء دانا ،رضایت بیمه‌گذاران ،حق بیمه ،شرکت بیمهء ،مدیریت بیمه‌های درمان ،بیمه‌های درمان بر رضایت ،ضریب توافق چوپروف ،درمان شرکت ،رضایت بیمه‌گذاران از عامل ،مهارت و سرعت‌عمل کارکنان ،دانا ،وضعیت رفتاری کارکنان ،تأثیرگذاری مدیریت بیمه‌های درمان ،بیمهء دانا رضایت ،فرضیهء فرعی ،متغیرهای حق بیمه ،وضعیت رفتاری

ن پژوهش در شرکت بیمهء دانا و دربارهء عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیمه‌گذاران‌ بیمه‌های درمان انجام گرفته است.با توجه به نقش بیمه‌های درمان در زندگی و سلامت افراد جامعه،رضایت بیمه‌گذاران آن نیز اهمیت خاصی دارد.در این‌ پژوهش بر اساس مدل مورد نظر،که چارچوب نظری آن نگرش بازاریابی و مدیریت بازار است،رضایت بیمه‌گذاران به عنوان یک متغیر وابسته به وسیلهء عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی(متغیر مستقل)تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فرضیه‌های پژوهش بر اساس متغیرهای حق بیمه،خدمات و تسهیلات،وضعیت‌ رفتاری کارکنان،اطلاع‌رسانی،خسارت پرداختی و مهارت و سرعت عمل‌ کارکنان طراحی و فرض شد که تأثیرگذاری مدیریت بیمه‌های درمان بر رضایت‌ بیمه‌گذاران از طریق متغیرهای مذکور صورت می‌گیرد.فرضیه‌های پژوهش‌ شامل یک فرضیهء اصلی و پنج فرضیهء فرعی است.در فرضیهء اصلی فرض شده‌ است که حق بیمه در مقایسه با دیگر عوامل تأثیر بیشتری بر رضایت بیمه‌گذاران دارد و در فرضیه‌های فرعی نیز تأثیرگذاری دیگر عوامل بر رضایت بیمه‌گذاران‌ مطرح شده است.روش پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است و برای‌ گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است.برای تبیین‌ متغیرها و جمع‌آوری اطلاعات میدانی دربارهء فرضیه‌های تحقیق،از پرسشنامه‌ای‌ با 03 سؤال بسته استفاده شده است.حجم جامعهء آماری شامل 792 شرکت و حجم نمونهء آماری شامل 05 شرکت است.تعیین نمونه به کمک روش نمونه‌گیری‌ تصادفی سیستماتیک یا منظم انجام گرفته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.