Skip to main content
Article List

گزارش: رمز ماندگاری یک نمایشنامه نویس (گزارشی از همایش تئاتر شناسی اوژن یونسکو - 26 و 27 اردیبهشت ماه 1385

Reporter:

(2 page(s) - From 12 to 13)

Automated keywords : یونسکو ، همایش تئاترشناسی اوژن یونسکو ، اوژن یونسکو ، نمایش ، ادامه همایش تئاترشناسی اوژن یونسکو ، توضیحات دکتر احمد کامیابی مسک ، کرگدن ، تئاترشناسی اوژن یونسکو با نمایش ، فیلم ، آثار یونسکو

خلاصه ماشینی:

"پس از نمایش فیلم،کامیابی درباره علت‌ برگزاری همایش گفت:مسلما بسیاری از نویسندگان ما در قرن حاضر از نویسندگان‌ غربی تأثیر می‌پذیرند؛اما تنها راه ایستادگی در مقابل آنها و رویارویی با استعمار شناخت درست این نویسندگان است. او که مدرس تئاتر است در بخشی از سخنان خود گفت: وقتی از تقدیر صحبت می‌کنیم در واقع از ناگزیری حرف می‌زنیم و این موجب پدید آمدن شکل ویژه‌ای از رفتارهای انسانی می‌شود. پس از پایان جنگ،کارخانه‌ها توسعه پیدا کرد و برق که برشت از آن به‌عنوان فرشته نجان یاد می‌کند به زندگی مردم راه یافت؛ اما جنگ 120 میلیون کشته و زخمی به جا گذاشته بود و این مسأله،سرخوردگی و سرکشتگی و تعلیق و بی‌ریشگی به همراه داشت و باعث شد که مردم خوش‌بینی خود را از دست بدهند. او تعهدهای‌ سیاسی را مورد سؤال قرارداد و معتقد بود که سیاست،تلاش برای پیدا کردن راه‌حلهای‌ کوچک است؛اما مهمتر از همه این است که بفهمیم به کجا می‌رویم. دکتر صادقی در ادامه سخنرانی خود به مسأله زبان و ارتباط در آثار یونسکو پرداخت و گفت بین شخصیتهای آثار یونسکو ارتباط وجود ندارد. همه از ارتباط فلسفی‌ می‌گویند؛اما مهم ارتباط اجتماعی است در آثار یونسکو،کاراکترها به غلط رابطه برقرار می‌کنند و زبان برای آنها کافی نیست. او معتقد بود یونسکو پیش از آنکه ابزوردنویس باشد یک کمدی‌نویس است و برای بیان مسایل سیاسی از این ژانر استفاده می‌کند. این استاد دانشگاه در ادامه به زبان در آثار یونسکو اشاره کرد و گفت:آثار یونسکو، مملو از شوخیهای است که زنجیروار در پی هم قرار می‌گیرند و او چنان آنها را ادغام‌ می‌کند که جداسازی‌شان غیرممکن است."


You should become a Enter to be able to see articles." class='alert-link'>Membership)