Skip to main content

اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد نوین

فرهنگ به عنوان نيروي مستقل و مؤثر در شكل گيری رفتار، افكار و اخلاق مردم در جريان كنش ها و واكنش های اجتماعی و ساختارهای ارتباطی است. هیچ جامعه ای نیست که در آن فرهنگ وجود نداشته باشد، با این حال جوامع در شکل نوع و فرهنگ با هم تفاوت دارند. از طريق فرهنگ است که اعضای جامعه می آموزند که چگونه بينديشند وچگونه عمل نمايند. فرهنگ شکل دهنده به محيط و زمينه ساز تحولات اقتصادی، سياسی واجتماعی و حتی تکنولوژيکی است. پژوهشگران معتقدند که اعتلای هر جامعه به فرهنگ آن بستگی دارد، به طوری که حتی ما با ياری فرهنگ می توانيم مسير حرکت حيات آن جامعه را بررسی و پيش بينی نمائيم.
بسیاری از رفتارهای مطلوبی که در زندگی روزمره شاهد آن هستیم برخاسته از نوع فرهنگ آن جامعه و در حقيقت بازتاب تجربه هاي سازنده نسل های گذشته به نسل های آينده و رفتارهای نامطلوب اجتماعی به دلیل ضعف در فرآیند فرهنگ پذیری است. در واقع فرهنگ روشی برای زندگی در جامعه است که تمام معانی آن تجربه اجتماعی را در بر می گیرد.
زمانی که فرآیند انتقال فرهنگ به افراد با نقصان مواجه شود شاهد احتمال بروز آسیب هایی در برخی از رفتارهای اجتماعی خواهیم بود. مردم تمام فرهنگ‌ها و جوامع (حتى در توسعه ‌یافته‌ترین کشورها) در معرض مشکلات رفتارى مانند پنهان‌کارى، دروغگویی، ضعیف بودن کار جمعی، شتابزدگی، قانون گریزی، مصرف گرایی، وقت نشناسی و مانند آن بوده و هستند، در کشور ما نیز علاوه بر اینکه صفات و رفتارهاى خوب کم نبوده و نیست، ولى صورت مسأله را نیز نمى‌توان پاک کرد که خلقیات ایرانى، بحث‌انگیز شده است. در دهه های اخیر رفتارهای روزمره افراد دچار آسیب های فراوانی شده و به سوی رفتارهای سودجویانه و فردگرایانه سوق داده شده است. در واقع آسیب هایی که در سال های اخیر به فرهنگ ایرانی وارد شده است قابل مطالعه و بررسی است.
امیداست برگزاری کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی بتواند آسیبهای موجود در جامعه از بعد فرهنگی واجتماعی را در یابد ، بررسی کند و سپس در نشست های دیگر جواب هایی برای حل مشکل را بدهد

:

: موسسه همایش فناوری باران

: 8/5/2024 12:00:00 AM

: ایران- گیلان، آستارا

: 8/4/2024 12:00:00 AM

: 8/4/2024 12:00:00 AM

: 09185552635

مشاهده وب سایت همایش