Skip to main content

362 Title


پژوهش و برنامه ریزی روستایی

 • Latest issue :
  Winter 2022, Volume 11 - Number 39
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

 • Conference
 • Latest Courses :
  2022/03/10 - 2022/03/10

پارسه

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه شیراز

پاژ

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 45
 • Company :
  موسسه فرهنگی - هنری خرد سرای فرودسی

پاسخ

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 25
 • Company :
  مركز مطالعات و پاسخ‎گویی به شبهات

پاسدار اسلام

 • Latest issue :
  تیرماه 1401 - شماره 477 و 478
 • Company :
  دفتر تبلیغات اسلامی

پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 23
 • Company :
  دانشگاه امام حسین(ع)

پانزده خرداد

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 67 و 68
 • Company :
  مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پدافند الکترونیکی و سایبری

 • Latest issue :
  زمستان 1400، سال نهم - شماره 4

پدافند غیر عامل

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 48

پدافند غیر عامل و امنیت

 • Latest issue :
  پاییز 1400، سال نهم - شماره 36
 • Company :
  دانشکده علوم و فنون فارابی

پرتو خرد

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 22
 • Company :
  انجمن علمی پژوهشی فلسفه

پردازش و مدیریت اطلاعات

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 107
 • Company :
  پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران (ایرانداک)

پروین

 • Latest issue :
  اردیبهشت 1383 - شماره 13

پزشکی قانونی ایران

 • Latest issue :
  بهار 1401، سال بیست و هشتم - شماره 104
 • Company :
  سازمان پزشکی قانونی کشور

پژواک زنان در تاریخ

 • Latest issue :
  تابستان 1400 - شماره 4

پژوهش اجتماعی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 55

پژوهش ادبیات معاصر جهان

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401- شماره 85
 • Company :
  دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 29
 • Company :
  دانشگاه قم

پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1389 - شماره 5
 • Company :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

پژوهش حقوق خصوصی

 • Latest issue :
  تابستان 1400 - شماره 35
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حقوق عمومی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 74
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حقوق کیفری

 • Latest issue :
  تابستان 1400- شماره 35
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش حقوقی

 • Latest issue :
  تابستان 1390 - شماره 3
 • Company :
  دانشگاه قم

پژوهش در آموزش تاریخ

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 8
 • Company :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400- شماره 3
 • Company :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 6
 • Company :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش زیست شناسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 9
 • Company :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش شیمی

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 11
 • Company :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 11
 • Company :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در برنامه ریزی درسی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 71
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

پژوهش در تاریخ

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 31
 • Company :
  انجمن علمی دانشجویی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهش در تربیت معلم

 • Latest issue :
  بهار 1401- شماره 11
 • Company :
  دانشگاه فرهنگیان

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400- شماره 17
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

 • Latest issue :
  بهار 1401، سال ششم - شماره 1(جلد دوم)

پژوهش در دین و سلامت

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 31
 • Company :
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پژوهش در رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1
 • Company :
  دانشگاه الزهرا (س)

پژوهش در سلامت روانشناختی

 • Latest issue :
  زمستان 1399 - شماره 44
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی تهران

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 22
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 8
 • Company :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهش در علوم ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء اول)
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 27
 • Company :
  دانشگاه تاکستان

پژوهش در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1398، سال هشتم - شماره 10
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 53
 • Company :
  دانشگاه جامع امام حسین(ع)

پژوهش‌ در مهندسی نگهداشت دفاعی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399، شماره 4
 • Company :
  دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

پژوهش در نظام های آموزشی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 56
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی