Skip to main content
Address :
همدان ، بلوار امام خمینی ، خیابان دانشگاه آزاد اسلامی ، بلوار پروفسور موسیوند
Tel :
081-34494000
About publisher
این واحد دانشگاهی پنج سال پس از پیشنهاد آیت ا... رفسنجانی, در 25 مرداد سال 1366 فعالیت خود را با چند رشته محدود و 642 نفر دانشجو آغاز نمود و هم اکنون با فضای آموزشی افزون بر یکصد هکتار با بیش از 15 هزار دانشجو، 230 عضو هیات علمی، 300 کارمند، 120 رشته تحصیلی، 32 هزار فارغ التحصیل، چهار دانشکده، علوم تحقیقات با 2 هکتار فضای آموزشی جدید، 5 مرکز آموزشی، به لحاظ رتبه بندی به عنوان واحد بسیار بزرگ نوع الف می باشد که با پی گیری های صورت گرفته به زودی به عنوان یکی از واحدهای جامع نیز مطرح خواهد شد.
Web address
http://www.iauh.ac.ir/
Email
info@iauh.ac.ir

عرفانیات در ادب فارسی

 • Latest issue :
  بهار 1399 - شماره 42
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بیومکانیک ورزشی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 32
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان