Skip to main content
Address :
کرمان- بزرگراه امام خمینی- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر
Tel :
034-31323070
About publisher
دانشگاه کرمان به همّت علیرضا افضلی‌پور و فاخره صبا در سال ۱۳۵۳ در کرمان تأسیس شد، این دانشگاه در جنوب شرقی شهر کرمان و در زمینی به مساحت ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مربع بنا گردیده و فعّالیّت آموزشی خود را با پذیرش ۹۰ دانشجو در سال ۱۳۵۴ آغاز نمود. دانشگاه کرمان پس از پیروزی انقلاب به نام نخست‌وزیر شهید محمدجواد باهنر، دانشگاه شهید باهنر نامیده شد. دانشگاه شهیدباهنرکرمان یکی از دانشگاه‌های بزرگ و مادر ایران و قطب ریاضیات کشور است
Web address
http://fa.uk.ac.ir/Default9.aspx?Id=5187
Email

نثر پژوهی ادب فارسی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 53
 • Company :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مطالعات ایرانی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401- شماره 42
 • Company :
  دانشگاه کرمان

ادبیات تطبیقی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 28
 • Company :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات پایداری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 27
 • Company :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 15
 • Company :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانش حسابداری

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 53
 • Company :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

توسعه و سرمایه

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 15
 • Company :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

جغرافیای اجتماعی شهری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 21

Review of Applied Linguistics Research

 • Latest issue :
  Summer 2015 - Number 1
 • Company :
  Shahid Bahonar University

new studies in sport management

 • Latest issue :
  Spring 2023, Volume 4 - Number 2
 • Company :
  Shahid Bahonar University of Kerman & Iranian Scientific Association of Sport Management

پژوهشنامه تمدن ایرانی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 8
 • Company :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان