Skip to main content
Address :
اهواز -ابتدای بلوار گلستان -دانشگاه شهید چمران اهواز
Tel :
061-33330019
About publisher
در حال حاضر دانشگاه شهيد چمران داراي 13 دانشكده با 53 گروه آموزشي شامل 22 گروه علوم انساني، 7 گروه علوم پايه، 7گروه فني و مهندسي، 13گروه علوم كشاورزي و دامپزشكي و 2گروه هنر مي­باشد. اين گروه­ها مجموعاً شامل 3 رشته در مقطع کاردانی، 56 رشته در مقطع کارشناسی، 107 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 59 رشته در مقطع دكتري تخصصي و يك رشته در مقطع دكتري حرفه­اي هستند. بيش از 500 نفر عضو هيات علمي در دانشگاه مشغول آموزش و پژوهش هستند كه حدود 80 درصد از آنها داراي رتبه استادياري و بالاتر مي­باشند. هم­چنین بيش از 16 هزار دانشجو از مقطع کاردانی تا دکتری تخصصی در این دانشگاه مشغول تحصیل اند که از این تعداد 4000 دانشجوی تحصيلات تكميلي هستند. از سال 1391 واحد پردیس دانشگاهی راه اندازی گردیده و در حال حاضر بیش از 400 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز در این واحد مشغول به تحصیل هستند. شایان ذکر است که در حال حاضر دانشگاه شهيد چمران اهواز با در اختیار داشتن فضای آموزشی بسيار وسيع و مناسب يکی از چهار دانشگاه بزرگ کشور و بزرگ­ترين دانشگاه در جنوب غرب کشورمان به شمار آمده و در زمره دانشگاه­های جامع کشور قرار دارد.
Web address
http://www.scu.ac.ir
Email

اقتصاد مقداری

 • Latest issue :
  زمستان 1401 ، دوره نوزدهم - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1386 - شماره 5
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

علوم تربیتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401، شماره 115
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

پیکره

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 30
 • Company :
  دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران

اللغة و الادب العربی

 • Latest issue :
  خریف 1434 - العدد 3
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 43
 • Company :
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی های حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1397 - شماره 18
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

Journal of Research in Applied Linguistics

 • Latest issue :
  Winter and Spring 2023,Volume 14, Nuber 1
 • Company :
  Shahid Chamran University of Ahvaz

Etudes de langue et littérature françaises

 • Latest issue :
  Winter 2016, Volume 6 - Number 2
 • Company :
  Université Shahid Chamran

دست آوردهای روان شناختی

 • Latest issue :
  Summer 2023, Volume 30 - Number 29(Special Issue)
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

توسعه اجتماعی

 • Latest issue :
  زمستان 1401، دوره هفدهم - شماره 66
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دانش و پژوهش حقوقی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 9
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دستاوردهای روانشناسی بالینی

 • Latest issue :
  بهار 1397، سال چهارم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

مشاوره کاربردی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401- شماره 23
 • Company :
  دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400، سال هشتم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

جندی‌ شاپور

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 25

پژوهش های نثر و نظم فارسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان1400، سال پنجم - شماره 12
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز