Skip to main content
Address :
تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Tel :
021-22180083
About publisher
با توجه به نياز کشور به نيروي انساني متخصصي در حوزه توانبخشي با همکاري سازمان بهزيستي کشور ـ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1371 در محل يکي از مراکز سازمان بهزيستي فعاليت خود را آغاز نمود. فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با راه اندازي يک گروه آموزشي بصورت شبانه در رشته مددکاري آغاز شد که با مرور با گسترش فعاليت هاي آن به تعداد دانشجويان و رشته هاي درسي افزوده شد. همچنین دانشگاه جهت خدمت رساني به اقشار آسيب پذير جامعه و نيز به منظور ارائه آموزش هاي علمي و کاربردي به دانشجويان و همچنين در راستاي نهادينه کردن دستاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه علوم بهزيستي و توانبخشي نسبت به ارائه خدمات در بيمارستان ها و کلينک هاي مختلف اقدام مي نمايد.
Web address
http://www.uswr.ac.ir/
Email
pr@uswr.ac.ir

رفاه اجتماعی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 86
 • Company :
  دانشگاه علوم بهزیستی

Practice in Clinical Psychology

 • Latest issue :
  January 2023، Volume 11 - Number 1
 • Company :
  University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

آسیب شناسی گفتار و زبان

 • Latest issue :
  تابستان 1393 - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Iranian Rehabilitation Journal

 • Latest issue :
  March 2023, Volume 21 - Number 1
 • Company :
  University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

سالمند

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 70
 • Company :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات سالمندی

توانبخشی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 94
 • Company :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی