Skip to main content
Address :
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی  
Tel :
021-22970343
About publisher
دانشگاه عالی دفاع ملی در افق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، دارای جایگاه برتر در میان دانشگاه‌های مشابه در منطقه است که با تکیه بر ارزش‌های دین اسلام، عهده‌دار تعلیم نخبگان، سرآمدان، فرماندهان نظامی، انتظامی و مدیران عالی سازمان‌های غیرنظامی کشور و همچنین کشورهای دوست و مسلمان در عرصه‎های مختلف راهبردی است.
Web address
http://sndu.ac.ir/
Email

مطالعات دفاعی استراتژیک

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 91
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

نگرش راهبردی

 • Latest issue :
  زمستان 1392، سال اول - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح

امنیت ملی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 46
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح

مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 50
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح

مطالعات راهبردی دفاعی

 • Latest issue :
  فروردین 1390 - شماره 113
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

راهبرد بومی

 • Latest issue :
  آبان 1389 - شماره 106
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

مدیریت راهبردی

 • Latest issue :
  تابستان 1391، سال اول - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

مطالعات دفاع مقدس

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 31
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

راهبرد دفاعی

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 82
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

اقتصاد دفاع

 • Latest issue :
  بهار 1402، سال هشتم - شماره 27
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

حکمرانی متعالی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 9
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی