Skip to main content
Address :
تهران، خیابان دکتر شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه دهم، پلاک 50
Tel :
021-88723518
About publisher
اين نهاد تهيه‌كنندۀ بخش مهمی از مواد آموزشی دانشگاههای سراسر كشور بوده است و اعضای هيئت علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی كشور در دو زمينۀ برنامه‌ريزی و سفارش تأليف و ترجمۀ كتاب و مقالات تحقيقی و آموزشی در رشته‌های متعدد دانشگاهی و همچنين تهيۀ منابع خارجي دانشگاهها با آن همكاری داشته‌اند. همچنين، اين مركز نه تنها رواج‌دهندۀ اصول ويرايش دقيق در كشور بوده است، بلكه نقش مهمی را نيز در پرورش ويراستاران زبده ضمن كار به‌ عهده داشته و در عين حال محافظ و مروّج سنتهای آموزش ويرايش و ترجمه در چارچوب دوره‌های تخصصی آموزشی بوده است. و تاكنون نزديك به ١٤٥٠ عنوان كتاب و بيش از ٥٣٩ جلد مجلۀ تخصصی منتشر كرده است.
Web address
http://iup.ac.ir/
Email
e_commerce@iup.ac.ir

معارف

 • Latest issue :
  فروردین - آبان 1389، دوره بیست و چهارم - شماره 70 و 71
 • Company :
  نشر دانشگاهي

نشر دانش

 • Latest issue :
  شهریور 1390 - شماره 122
 • Company :
  مركز نشر دانشگاهي

iranistik

 • Latest issue :
  Herbst und Winter 2009-2010 - Heft 12
 • Company :
  Universitätsverlag Zentrum

باستان شناسی و تاریخ

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1389 - شماره 49

Luqman

 • Latest issue :
  Automne-hiver 2011 & 2012 - Numéro 42

زبان شناسی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1389 - شماره 46

نامه ایران باستان

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1389 - شماره 19 و 20

انسان شناسی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1380 - شماره 2