Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1378

نویسنده:

(6 صفحه - از 14 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : گاز منوکسید کربن، مسمومیت، مرگ ناشی از مسمومیت، مسمومیت با گاز منوکسید، کربن ارجاع‌شده به سازمان پزشکی، مسمومیت با منوکسید کربن، بررسی مرگهای ناشی از مسمومیت، سازمان پزشکی قانونی کشور، مسمومیت گاز منوکسید کربن تهیه‌شده، گاز منوکسید کربن ارجاع‌شده

زمینه: گاز منوکسید کربن یکی از آلاینده های محیطی دست ساز بشر و محصول پیشرفت تکنولوژی است. مسمومیت با منوکسید کربن یکی از شایع ترین علل مرگ ناشی از مسمومیت در کشورهای پیشرفته است. در ایران نیز به علت افزایش روزافزون جمعیت و استفاده گسترده از وسایل نقلیه و سایر منابع سوختهای فسیلی با آمار قابل ملاحظه موارد مرگ ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن مواجه هستیم. روشها: این مطالعه بصورت یک مطالعه مقطعی در سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 1378 انجام گرفت. اطلاعات با مطالعه صحنه فوت، پرونده کیفری و بیمارستانی و تکمیل فرم هایی که برای متوفیان ناشی از مسمومیت گاز منوکسید کربن تهیه شده بود جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون فیشر و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در سال 1378، 134 مورد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن گزارش شد. نسبت فراوانی مرد به زن 2.1 به 1 بود. بیشترین موارد مرگ در رده سنی 21 تا 30 سال و در گروه شغلی کارگران و زنان خانه دار بود. مسمومیت در تمامی موارد اتفاقی و عمدتا انفرادی بود. بیشتر مرگ ها در ماه های سرد سال و در منازل و اماکن با تهویه نامناسب رخ داده بود. آبگرمکن دیواری شایع ترین عامل بروز مسمومیت بود. نتیجه گیری: با توجه به توزیع سنی و جنسی مسمومین و مشاغل در معرض خطر، آموزش همگانی، رعایت استانداردها و تهویه مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است

خلاصه ماشینی:

"کربن یکی از شایع‌ترین علل مرگ ناشی از مسمومیت در کشورهای پیشرفته است. و استفاده گسترده از وسایل نقلیه و سایر منابع سوختهای فسیلی با آمار قابل ملاحظه موارد مرگ ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن‌ روشها:این مطالعه بصورت یک مطالعه مقطعی در سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 1378 انجام گرفت. صحنه فوت،پرونده کیفری و بیمارستانی و تکمیل فرم‌هایی که برای متوفیان ناشی از مسمومیت گاز منوکسید کربن تهیه شده بود جمع‌ یافته‌ها:در سال 1378،134 مورد مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن گزارش شد. بیشترین موارد مرگ در رده سنی 21 تا 30 سال و در گروه شغلی کارگران و زنان خانه‌دار بود. شد،مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن بعد از دسته مسمومیت با منوکسید کربن و یا علل دیگر مرگ قرار می‌ با منوکسید کربن بود مورد بررسی قرار گرفته است. مسمومیت با منوکسید کربن رخ داده بود(نمودار شماره 3). نمودار شماره 2-توزیع فراوانی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن ارجاع شده به سازمان پزشکی‌ نمودار شماره 3-توزیع فراوانی مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور بر نمودار شماره 3-توزیع فراوانی مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور بر نمودار شماره 4-فراوانی نسبی مسمومیت با گاز منوکسید کربن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور بر حسب نوع سوخت‌ مصرفی در سال 1378 مورد(7/3 درصد)در سایر اماکن حادث گردیده بود. مسمومیت با منوکسید کربن در فصول سرد سال بیشتر بود. مورد مرگ ناشی از این نوع مسمومیت مشاهده شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.