Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم شناسی بدعت و بدعت گذاران نزد عالمان شیعی و سنی

نویسنده:

بدعت را تمامی فرق اسلامی، به پیروی از کتاب و سنت ، حرام میدانند. پیروی از هوای نفس ، کتمان حق ، افترا و ... که در آیاتی از قرآن ، مذمت شده ، در روایات ، به بـدعت در دین تفسیر شده است . در سنت ، افزون بر زشت شماری این عمل و اشاره بـه خطرهـای آن در دنیا و آخرت ، بدعت گذار، ملعون خوانده شده و تاکید گردیده که اعمـال وی نیـز پذیرفته نیست . با این همه ، چون ماهیت بدعت به درستی روشـن نشـده ، در شـناخت و مبارزه با آن ، گاه افراط شده و گاه تفریط . مقاله حاضر بر آن است تا جوانـب موضـوع را بررسی و پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی واژه «بدعت »، به آیات و روایات موجود در این زمینه پرداخته ، مصداق هایی از بدعت را ارائه دهد. سـپس ضـمن نقـد برخـی از دیدگاه ها، بهترین دیدگاه و تعریفی که تاکنون از بدعت شده را نتیجه گرفته تا بسـیاری از مواردی را که به عنوان بدعت های رایج در میان جوامع اسلامی بیان شده از شـمول این مفهوم خارج کند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)