Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقالات کتابداری و اطلاع رسانی 1374-1358

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 39 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : بررسی مقالات کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی، کتابداران، کتاب، اطلاع‌رسانی، کتابخانه‌ها، مقالات، کتاب‌داری، تألیف، اطلاعات، زنان

در این پژوهش،مقالات مندرج در مجلات پیام کتابخانه،فصلنامهء کتاب،کتابداری،اطلاع‌رسانی و کرانه از جنبه‌های تألیف و ترجمه،پدید آورندگان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصله نشان می‌دهد که بیشترین‌ مقالات به تألیف اختصاص دارد و سهم مردان بیش از زنان است.کتابداران نقش‌ عمده‌ای در تألیف و ترجمه داشته‌اند.بیشترین مقالات دربارهء کتابخانه‌ها و اطلاع‌رسانی است و بیش از نیمی از مقلات توسط افرادی فراهم شده که تنها یک مقاله منتشر نموده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"مقالات به تألیف اختصاص دارد و سهم مردان بیش از زنان است. اطلاع‌رسانی است و بیش از نیمی از مقلات توسط افرادی فراهم شده که تنها مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی پرداخته و در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. کتابداری و اطلاع‌رسانی منتشر شده است که در ارتباط با بررسی حاضر می‌توان به‌ تخصصی و مجموعه‌های مربوط به کتابداری و اطلاع‌رسانی را مورد بررسی قرار توسط مردان و 46 مورد(39/32%)به وسیله زنان نوشته شده و 8 مورد(63/5%) از 142مقاله مذکور 49 مورد(5/34%)توسط اعضای هیأت علمی دانشگاهها،14 مورد(85/9%)به وسیله دانشجویان و 79مورد(63/55%)به‌ (29/60%)توسط مردان و 23 مورد(82/33%)به وسیله زنان نوشته شده و 4 مورد(88/5%)فاقد نویسنده است. از مجموع 54 مقاله و گزارش ارائه شده در این مجله،32 مورد(25/59%) (70/53%)توسط مردان و 23 مورد(59/42%)به وسیله زنان نوشته شده و 2 (09/59%)توسط مردان،و 7 مورد(81/31%)به وسیله زنان نوشته شده و 2 مورد (09/9%)فاقد نویسنده است. دانشگاهها و 18 مورد(81/81%)به وسیله کتابداران نوشته شده است. دانشگاهها و 18 مورد(81/81%)به وسیله کتابداران نوشته شده است. جدول شماره 3 نشاندهنده این است که میزان مشارکت مردان در تألیف و ترجمه مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی عمدتا بیش از زنان می‌باشد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقایسه موضوعی مقالات در جدول شماره 5 نشان می‌دهد که تعداد (46/38%)به وسیله زنان،3 مورد(72/0%)به صورت مشترک نوشته شده است. تعداد مقالات فاقد نویسنده 18 مورد(23/4%)است. از این تعداد مقاله 126 مورد(28/30%)توسط اعضای هیأت علمی‌ تعداد 21 مقاله نیز به صورت کار مشترک و یا فاقد نویسنده بوده‌اند:جدول شماره 6 سهم مردان در تألیف و ترجمه مقالات بیش از 55%است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.