Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه برخی از شاخصهای ایمنی در سالمندان فعال و غیر فعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 77 تا 92)

کلیدواژه ها :

فعالیت بدنی ،لکوسیت‌ها ،لنفوسیت ،منوسیت ،نوتروفیل‌ها ،سالمند

کلید واژه های ماشینی : سالمندان فعال و غیر فعال، نوتروفیل‌های فعال بیگانه‌خوار خون سالمندان، فعالیت بیگانه‌خواری نوتروفیل‌های فعال خون، میزان فعالیت بیگانه‌خواری نوتروفیل‌های فعال، نوتروفیل‌ها، بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها در سالمندان فعال، خون استراحتی سالمندان فعال، میزان بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها در سالمندان، بیگانه‌خوار خون سالمندان فعال، فعال

هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تعداد لکوسیت‌های خون و زیر گروههای آن و نیز میزان بیگانه خواری نوتروفیل‌ها در سالمندان فعال و غیر فعال بوده تا از طریق مقایسه، تاثیر فعالی بدنی و ورزش در این سنین مورد بررسی قرار گیرد، لذا بدین منظور 40 نفر سالمند بصورت تصادفی و در دو گروه بیست نفره فعال با میانگین سنی 1/67 و غیر فعال با میانگین 65/65 انتخاب گردیده‌اند و برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق مدار 5 میلی متر خون وریدی هر گروه در حالت ناشتا اخذ و با استفاده از دستگاه تمام اتوماتیک سیمسمکس، تعداد لکوسیت‌ها، مونوسیت ها، لنفوسیت‌ها، انوزینوفیل‌ها و نوتروفیل‌ها مشخص گردید، همچنین از روش‌{L TBN L} به منظور تعیین میزان بیگانه خوارزی نوتروفیل‌ها استفاده شده و داده‌های تحقیق به منظور توسط نرم افزار{L SSPS L}مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌های تحقیق نشان داد که بین تعداد لکوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها، لنفوسیت‌ها و انوزینوفیل‌ها و همچنین بین تعداد نوتروفیل‌های فعال بیگانه خوار خون سالمندان فعال و غیر فعال اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ، اما بین تعداد مونوسیت‌ها و میزان فعالیت بیگانه خواری نوتروفیل‌های فعال خون استراحتی سالمندان فعال و غیر فعال اختلاف معنی‌دار مشاهده گردیده است.بنابراین نتیجه تحقیق نشان داد که فعالیت‌های بدنی می‌تواند برخی از عملکردهای سیستم ایمنی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد.

خلاصه ماشینی:

"لکوسیت‌ها(گلبولهای سفید خون)واحدهای متحرک دستگاه حفاظتی بدن بوده که به منظور دفاع سریع و موثر در برابر هر عامل عفونی از طریق خون به بخش‌های مختلف بدن روانه گشته و بکار گرفته می‌شوند و شامل نوتروفیل‌ها، لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌ها و اصلی آنان بیگانه خواری و آغازگر پاسخ‌های ایمنی اکتسابی بوده که در تولید ایمونوگلوبین‌ها نقش دارند(10) ، همچنین مونوسیت‌ها در زمره سلولهای بیگانه خوار به شمار می‌آیند(12)، لذا در این خصوص بررسی تعداد لکوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها، لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها و ائوزینوفیل‌های خون سالمندان فعال و غیر فعال نشان داد که تعداد لکوسیت‌ها، مونوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌های خون استراحتی سالمندان فعال بیشتر از سالمندان غیر فعال بوده لیکن تعداد نوتروفیل‌ها در سالمندان غیر فعال بیش از سالمندان فعال می‌باشد و در موارد ذکر شده فوق صرفا در مورد مونوسیت‌ها این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بوده است که در برخی از موارد نتایج تحقیقات گذشته(41-48-22)با نتایج تحقیق حاضر هماهنگی نداشته که به نظر می‌رسد ناشی از شدت و نوع فعالیت باشد و در پاره‌ای از موارد از جلمه تعداد نوتروفیل‌ها(49)، مونوسیت‌ها(19)، و لکوسیت‌ها(36-18)با نتایج تحقیق گذشته هماهنگ می‌باشد که در این میان ممکن است آسیب‌های عضلانی ناشی از فعالیت‌های بدنی علت افزایش معنی‌دار مونوسیت در سالمندان فعال نسبت به سالمندان غیر فعال باشد، در خصوص اهمیت بیگانه خواری نیز باید اذعان داشت که هر سه نوع سلول نوتروفیل‌ها، مونوسیت‌ها و ائوزینوفیل‌ها در این فرایند نقش دارند لیکن در این میان نقش نوتروفیل‌ها از سایرین بیشتر است(6) به گونه‌ایی که نقش مهمی در فاگوسیتوز و آزادسازی مولکولهای تعدیل‌کننده ایمنی ایفا می‌کند و سبب چسبندگی ، فاگوسیتوز باکتری‌ها یا خرده‌های بافت‌ها، دگرانولاسیون گرانولهای سیتوپلاسم و سرانجام فعالیت انفجار تنفسی می‌گردد(48)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.