Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 84 تا 97)

کلیدواژه ها :

حافظه کاری ،نوروفیدبک ،بیوفیدبک الکتروانسفالوگرافی

کلید واژه های ماشینی : حافظه کاری ، اطلاعات ، تأثیر آموزش نوروفیدبک بر حافظه ، اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری ، آموزش نوروفیدبک ، آزمون ، SMR ، بررسی تأثیر آموزش نوروفیدبک ، EEG ، دانشجویان

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش نوروفیدبک بر حافظه­کاری بود، که به صورت نیمه­آزمایشی انجام شد، در این پژوهش دو گروه آزمایش و پلاسیبو وجود داشت. بدین منظور از بین دانشجویان یک­زبانه (فارسی زبان) دانشگاه تبریز که داوطلب شرکت در پژوهش بودند30 نفر که معیارهای لازم را جهت انتخاب نهایی داشتند، انتخاب شد، و در نهایت به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش وپلاسیبو (هرکدام 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت 2 ماه تحت20 جلسه آموزش با نوروفیدبک قرار گرفت و گروه پلاسیبو نیز طی20 جلسه جلوی مانیتور می­نشستند بدون اینکه آموزش نوروفیدبک دریافت کنند. دانشجویان هر دو گروه (آزمایشی و پلاسیبو) در دو مرحله­ی پیش و پس از آموزش با پرسشنامه­ آزمون فراخنای حروف-ارقام مورد ارزیابی و مقایسه قرار ­گرفتند. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر این بود که آموزش نوروفیدبک تأثیر معنی داری بر حافظه کاری دارد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان داده که نوروفیدبک پردازش توجه (اگنر۶ و گرازیلیر،۲۰۰۴)، دقت در آزمون حافظه کاری (ورنون و دیگران ، ۲۰۰۳) و عملکرد در آزمون چرخش ذهنی (هانس مایر۷ و همکاران ، ۲۰۰۵) را بهبود می بخشد. در یـک بررسـی بـه ۳۲ دانشـجوی پزشـکی آموزش داده شـد که 1- Mann 2- Reker 3- Vernon 4- Frick 5- Grazilier 6- Egner 7- Hansmayr 8- Neurophysiologic 9- Delta 10- Theta 11- Alpha 12- Beta 13- Demos فعالیت ریتم حسی -حرکتی ۱ (SMR) (۱۲-۱۵هرتز) یا فعالیت تتا (۷-۴هرتز) را افزایش دهند. نتایج بیانگر آن بود که گروه SMR بهبود معنی داری در منحنی عملکرد یادآوری ، تکالیف حافظه کاری معنایی و تمرکز توجه نشان دادند (ورنون و همکاران ، ۲۰۰۳). نتایج تحقیق ورنون و همکاران (۲۰۰۳) نشان داد که ۸ جلسه نوروفیدبک برای ایجاد تغییرات معنی دار در EEG افراد سالم کافی می باشد، همچنین افزایش فعالیت SMR با بهبود اندکی در دقت پردازش توجه و بهبود چشمگیر عملکرد 1- Sensory – motor rhythme(SMR) 2- test of variables of attention(TOVA). یافته ها به منظور بررسی این فرضیه که آموزش نوروفیدبک بر افزایش حافظه کاری در دانشجویان تأثیر می گذارد، نمرات حافظه کاری آنان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و پلاسیبو با هم مقایسه شد. تحقیقات قبلی نشان داده اند که حافظه کاری مبتنی بر مداری نرونی است که حاصل تعامل بین سیستم کنترل تـوجه واقع در کورتـکس پری فرونتال ۳ و ذخیره ی اطلاعات حسی در کورتـکس 1- Ratey 2- Damasio 3- Prefrontal cortex ارتباطی خلفی ۱ می باشد (سارسین ۲ و همکاران ، ۱۹۹۸، وان استین ۳ وهمکاران ،۱۹۹۹و وان استین و سارسین ، ۲۰۰۰)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.