Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در سازمان تربیت بدنی کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 135 تا 142)

کلیدواژه ها :

مدیریت کیفیت جامع ،کیفیت ،تضمین‌ کیفیت و کارشناس متخصص

کلید واژه های ماشینی : مدیریت کیفیت جامع، بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع در سازمان تربیت‌بدنی، مدیران، کارکنان، کیفیت، مدیریت کیفیت جامع در سازمان، TQM، کارشناسان، سازمان تربیت‌بدنی کشور

مدیریت کیفیت جامع در دنیای پیشرفتهء امروز،جایگاه برجسته‌ای یافته و با پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده‌ است.این نوع مدیریت،خواستار دگرگونی روش مدیریت است و می‌خواهد که مسئولیت،اختیار و توان‌ تصمیم‌گیری را در همهء رده‌ها و بخشهای به وجود آورد.مدیریت کیفیت جامع،خواهان ایجاد انگیزه و آفرینندگی‌ چشمگیری در کارکنان است.این مقاله به بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع،در سازمان تربیت بدنی‌ کشور می‌پردازد.جامعهء آماری این تحقیق،تمام کارشناسان شاغل در سازمان تربیت بدنی بودند که طبق آمار، تعداد این کارشناسان 115 نفر بود.کارشناسان در نمونهء تحقیق،به‌صورت تصادفی انتخاب شدند که با استفاده از فرمول حجم نمونهء،79 نفر کارشناس به عنوان نمونه مشخص شدند.سپس پرسشنامهء مدیریت‌ کیفیت جامع که حاوی 8 معیار شش گزینه‌ای بود،بین آنها توزیع شد.یافته‌های این تحقیق،با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.از نتایج این تحقیق،می‌توان به ناآشنایی و کاربرد اصول TQM در سازمان تربیت بدنی اشاره کرد.همچنین،حمایت و رهبری مدیریت عالی،از کیفیت صورت‌ نمی‌گیرد و برنامهء استراتژیکی مدونی هم برای حصول به کیفیت طراحی نشده است.برای دست‌یابی به کیفیت‌ در خدمات،شناسایی و آموزش به کارکنان داده نمی‌شود و توانمندسازی کار تیمی برای دستیابی به امر کیفیت‌ اجرا نمی‌شود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی وضعیت‌ مدیریت کیفیت جامع‌ در سازمان تربیت بدنی کشور محمد رضا اسد،دانشگاه پیام‌نور دکتر مهرزاد حمیدی،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران فهرست: چکیده 135 مقدمه 136 روش‌شناسی تحقیق 138 یافته‌های تحقیق 139 بحث ونتیجه‌گیری 141 منابع و مآخذ 142 چکیده:مدیریت کیفیت جامع در دنیای پیشرفتهء امروز،جایگاه برجسته‌ای یافته و با پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده‌ است. نوع مدیریت سازمانها در چند دهههء گذشته،دگرگونی ژرفی را تجربه کرده است و ضرورت‌ دارد،مدیران ما با دقت با آنها آشنا شوند تا دریابند، راز موفقیت کشورهای پیشرفته در چیست؟نوع جدیدی‌ از مدیریت با عنوان«مدیریت کیفیت جامع»1،به‌ عنوان یک روش مؤثر در بهبود رقابت یک سازمان، بین سالهای 1987 تا 1990 میلادی در آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است مدیران و کارشناسان متفقا بر این باورند که‌ بکارگیری اصول TQM ،موجب موفقیت و بهبود کیفیت در سازمان شده است(3). نتایج توصیفی به‌دست آمده دربارهء میانگین امتیازات‌ TQM مشخص کرد که این میانگین در سازمان تربیت بدنی‌ 8/86 و انحراف‌معیار برابر 7/24 است. با توجه به اینکه‌ حداکثر امتیاز ممکن برای TQM 200 است،مشاهده‌ می‌شود که این میانگین در سطح پایین یا(ج)یعنی بین‌ (119-80)قرارداد و امتیاز در این سطح نشان می‌دهد که سازمان شروع به یادگیری و کیفیت و بهره‌وری کرده‌ است. بحث و نتیجه‌گیریمعیار اول:حمایت و رهبری مدیریت عالی نتایج به‌دست آمده مشخص کرد که حدود 75% از افراد سازمان،بر این باورند که عدهء کمی از مدیران عالی، فعالیتهای بهبود کیفیت حمایت می‌کنند. با توجه به نتایج حاصله،مشخص شد که‌ حدود 78% از کارشناسان سازمان معتقدند که بهبود کیفیت‌ نامحسوسی در یک یا چند حوزهء به وجود آمده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.