Skip to main content
فهرست مقالات

نقش سیستم کانابینوییدی در یادگیری وابسته به وضعیت ناشی از مورفین

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (8 صفحه - از 10 تا 17)

کلیدواژه ها :

سیستن کانابینویید ،یادگیری اجتنابی غیرفعال ،یادگیری وابسته به وضعیت‌

کلید واژه های ماشینی : مورفین، کانابینوییدی و تزریق داخل مورفین، تزریق داخل بطنی دوزهای، حافظه، تزریق، کانابینوییدی، یادگیری وابسته به وضعیت، سیستم کانابینوییدی در یادگیری وابسته، دوزهای، کانابینوییدها

هدف:در طی سال‌های گذشته،موضوع کانابینوییدها و سوء مصرف این ترکیبات،توجه‌ بسیاری را به خود معطوف کرده است.هدف پژ.هش حاضر،مطالعه نقش سیستم کانابینوییدی‌ و تداخل این سیستن با سیستن اوپیوییدی در یادگیری به وضعیت می‌باشد.روش:در این مطالعهء تجربی،تزریق داخل بطنی دوزهای مختلف آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های‌ کانابینوییدی و تزریق داخل مورفین،در مدل اجتنابی غیرفعال،مورد استفاده قرار گرفته‌ است.یافته‌ها:آنتاگونیست‌های کانابینوییدی از یادآوری حافظه به وسیله مورفین در یادگیری وابسته به وضعیت در روز آزمایش ممانعت می‌کنند.نتیجه‌گیری:به نظر می‌رسد که بهبود یادآوری حافظه با مورفین یا حداقل بخشی از آن به وسیله گیرنده‌های کانابینوییدی‌ القا می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"در مطالعه حاضر،اثرات تزریق داخل بطنی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده کانابینوییدی بر یادگیری وابسته به وضعیت‌ مورفین در مدل اجتنابی غیر فعال(در موش سوری)،در اعمال‌ اثرات کانابینوییدی در مغز انسان و حیوان آزمایش شده است که‌ التبه کانابینوییدها اثرات خود را از طریق گیرنده‌ CB1? گروه دوم،03 دقیقه بعد از تزریق زیرجلدی مرفین‌ (5 mg/kg) آزمایش شد و 42 ساعت بعد، قبل از آزمون،از طریق داخل بطنی،سالین و دوزهای مختلف‌ (?ug/mouse1-0/75,0/5)WIN 55,212-2 دریافت کرد. گروه‌ سوم،03 دقیقه قبل از آموزش،از طریق زیرجلدی مورفین‌ mg/kg) 5)و 42 ساعت بعد،قبل از آزمون و بعد از تزریق زیرجلدی‌ مورفین‌ (1 mg/kg) از طریق داخل بطنی حامل با دوزهای مختلف‌ (?ug/mouse1,0/75,0/5)Win 55,212-2 گرفت. گروه دوم،03 دقیقه بعد از گرفتن‌ (1)- cut-off (2)- intra-cerebroventricular مورفین تحت آموزش قرار گرفت،و 42 ساعت بعد،قبل از آزمون،مورفین و از طریق داخل بطنی حامل با دوزهای مختلف‌ (?ug/mouse0/1-0/02,0/004)AM 251 دریافت کرد. آزمایش پنجم در این آزمایش،تمام گروه‌ها 01 دقیقه بعد از دریافت‌ WIN 55,212-2 از طریق داخل بطنی تحت آموزش قرار گرفتند و 42 ساعت بعد،قبل از آزمون، 1?ug/mouse و از طریق داخل‌ بطنی دوزهای مختلف نالوکسان(0/600،0/520،0/10 و 0/40 (ug/mouse یا WIN 55,212-2ṣ1 g/mouse و دوزهای مختلف‌ (?ug/mouse 100-20,4)AM 251 دریافت کردند. در این مطالعه‌ نشان داده شد که دوزهای مختلف‌ (?ug/mouse1-0/75ṣ0/25) WIN 55,212-2 نه تنها اثر پیش از آزمون مورفین را تقلید می‌کند، بلکه تخریب القا شده حافظه توسط اوپیوییدها را نیز معکوس‌ (1)- post-training (2)- Netto (3)- Saha (4)- Maltche (5)- Datto (6)- Sharm (7) Ameri می‌نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.