Skip to main content
فهرست مقالات

اثر لیتیوم بر حافظه وابسته به وضعیت مورفین در روش اجتنابی غیرفعال در موش سوری

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (9 صفحه - از 16 تا 24)

کلیدواژه ها :

حافظه ،مورفین ،لیتیوم ،روش اجتنابی غیر فعال ،یادگیری وابسته به وضعیت

کلید واژه های ماشینی : مورفین، لیتیوم، حافظه، اثر لیتیوم بر حافظه وابسته، تزریق، حافظه وابسته به وضعیت مورفین، بازسازی حافظه تخریب‌شده به‌وسیله مورفین، حافظه تخریب‌شده به‌وسیله تزریق مورفین، وضعیت مورفین در روش اجتنابی، بازسازی حافظه تخریب‌شده به‌وسیله تزریق

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کلرید لیتیوم بر حافظه وابسته به وضعیت القا شده به وسیله مورفین در روش اجتنابی غیر فعال در موش سوری انجام گرفت. روش: در این مطالعه تجربی، برای ارزیابی حافظه در موش های نر بالغ نژاد NMRI، از روش یک بار آموزش پایین رفتن از سکو استفاده شد. یافته ها: تزریق زیرجلدی مورفین (5 mg/kg) 30 دقیقه قبل از آموزش یا آزمایش، از تشکیل حافظه در موش ها جلوگیری کرد. حافظه تخریب شده در اثر تزریق مورفین قبل از آموزش، با تزریق همان مقدار از دارو 30 دقیقه قبل از آزمایش، بازسازی شد. تزریق داخل صفاقی لیتیوم 60 دقیقه قبل از آزمایش نیز، بازسازی حافظه را تخریب کرد. در حیواناتی که قبل از آموزش، مورفین دریافت کرده بودند، تزریق لیتیوم (80 و 160 mg/kg) قبل از آزمایش باعث بازسازی حافظه تخریب شده گردید. استفاده از مقادیر کم لیتیوم (20 mg/kg) قبل از آموزش، نگهداری حافظه را در روش اجتنابی غیر فعال مختل کرد. تخریب نگهداری حافظه القا شده به وسیله لیتیوم به کار رفته قبل از آموزش، با تزریق مورفین قبل از آزمایش بازسازی شد. تزریق همزمان مورفین و لیتیوم قبل از آزمایش در حیواناتی که قبل از آموزش مورفین دریافت کرده بودند، بازسازی حافظه تخریب شده به وسیله مورفین را افزایش داد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج ممکن است بین وابستگی به وضعیت مورفین و لیتیوم تداخل وجود داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"اثر لیتیوم بر حافظه وابسته به وضعیت مورفین در روش اجتنابی غیرفعال‌ لیتیوم(80 و 160 mg/kg )قبل از آزمایش باعث بازسازی حافظه تخریب شده گردید. تخریب نگهداری حافظه القا شده به وسیله لیتیوم به کاررفته قبل از آموزش،با در حیواناتی که قبل از آموزش مورفین دریافت کرده بودند،بازسازی حافظه تخریب شده به‌ این آزمایش،اثر لیتیوم قبل از آموزش را بر عملکرد حافظه در حافظه تخریب شده به وسیله تزریق لیتیوم قبل از آموزش،مورد در این آزمایش،اثر تزریق مورفین و لیتیوم قبل از آزمایش بر بازسازی حافظه تخریب شده به وسیله تزریق مورفین قبل از داده‌ها با آزمون دان نشان داد که تزریق مورفین قبل از آموزش و تخریب شده به وسیله تزریق مورفین قبل از آموزش شکل 2-اثرات تزریق دوزهای مختلف لیتیوم قبل از آزمایش بر حافظه تخریب‌ اثر تزریق لیتیوم قبل از آموزش بر عملکرد حافظه در اثر تزریق مورفین قبل از آزمایش بر تخریب حافظه القا شکل 4 اثر تزریق مورفین قبل از آزمایش بر تخریب حافظه القا شده به وسیله لیتیوم(20 mg/kg )قبل از آموزش را نشان می‌دهد. شکل 3-اثر تزریق لیتیوم قبل از آموزش بر عملکرد حافظه در مقایسه با گروه‌ شکل 4-اثر تزریق قبل از آزمایش دوزهای مختلف لیتیوم بر بازسازی حافظه‌ اثر تزریق همزمان لیتیوم و مورفین قبل از آزمایش بر شکل 5 نشان می‌دهد که تزریق لیتیوم قبل از آزمایش در شکل 5-اثر تزریق مورفین قبل از آزمایش و دوزهای مختلف لیتیوم بر بازسازی حافظه تخریب شده به وسیله تزریق مورفین قبل از آموزش. بازسازی حافظه در روز آزمایش،به وسیله تزریق مورفین قبل از"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.