Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر کاهش خشم کودکان دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 112 تا 127)

در درمان شناختی- رفتاری برای کودکان دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، سعی می شود از طریق آموزش کنترل خشم بر اثر ناکامی، علائم پرخاشگری را کاهش دهند. این علائم، نتیجه اسنادهای اشتباه درباره هدف یا مقصود و توجه انتخابی آنها به علائم پرخاشگری تلقی می شوند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارزیابی این رویکرد انجام شد. نمونه پژوهش شامل 32 دانش آموز دچار اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بود که در پایه های سوم، چهارم، و پنجم دبستان تحصیل می کردند. دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفری گمارده شدند. قبل از اعمال مداخله، دو گروه با استفاده از پرسشنامه کاهش خشم، مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایشی 9 جلسه تحت درمان شناختی- رفتاری قرار گرفت. پس از انجام این مداخله، هر دو گروه مجددا با پرسشنامه کاهش خشم مورد بررسی قرار گرفتند. مرحله پیگیری این آزمایش عبارت بود از اجرای مجدد همین پرسشنامه، یک ماه بعد، روی هر دو گروه. تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که درمان شناختی- رفتاری بر خشم و خرده مقیاس های آن اعم از ناکامی و پرخاشگری تاثیر گذاشته و باعث کاهش شدت این علائم شده است و روابط این کودکان را با کودکان هم سن و هم با مراجع قدرت بهبود بخشیده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.