Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در ناجا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (20 صفحه - از 11 تا 30)

کلیدواژه ها :

مدیریت دانش ،راهبرد ،راهبرد مدیریت دانش ،نظریه داده بنیاد

کلید واژه های ماشینی : انتخاب راه‌برد مدیریت دانش ، راه‌برد مدیریت دانش در ناجا ، سازمان ، کارکنان ، مـدیریت ، جهت انتخاب راه‌برد مدیریت دانش ، راهبـرد مـدیریت دانش در ناجا ، مستلزم انتخاب راه‌برد مدیریت دانش ، راهبـرد ، انتخاب راه‌برد مدیریت دانش متناسب

زمینه و هدف: در سال های اخیر- با توجه به رشد رقابت در صنایع مختلف- مدیریت دانش به عنوان موضوع حیاتی مطرح شده است. پیاده سازی مدیریت دانش، مستلزم انتخاب راهبرد مدیریت دانش متناسب با سازمان، جهت اداره سرمایه فکری و دانشی سازمان است. یکی از خلاهای احصاء شده در این حوزه، عدم تبیین عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش، با توجه به اهداف و ماموریت های سازمان ها می باشد. در این پژوهش، به یافتن مهم ترین عوامل تاثیرگذار برای انتخاب راهبرد مدیریت دانش در ناجا پرداخته شده است. روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی و هدف آن، کاربردی است؛ همچنین از نظر روش، از نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند برای استخراج عوامل موثر استفاده شده است. مهم ترین تفاوت این پژوهش در روش انجام تحقیق است؛ زیرا این روش با استفاده از سنجش نظر افراد خبره، به زوایای ناملموسی از الگوی مورد نظر دسترسی پیدا می کند. نتایج حاصل از این پژوهش، توسط خبرگان در این حوزه مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفته و روایی آن مورد تایید است. با حسابرسی دقیق صاحب نظران از تمامی داده های خام، تحلیل شده، کدها، مقولات، فرایند مطالعه، اهداف اولیه و سوالات، پایایی داده ها و درستی تمام گام های تحقیق مورد تایید قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که عوامل به دست آمده عبارت اند از: ساختار سازمانی، راهبرد سطح کل سازمان، فرایند/بخش های سازمان، نوع سرویس سازمان، فرهنگ سازمان، میزان خلاقیت و نوآوری واحدهای سازمان.

خلاصه ماشینی:

"تعداد توافقات *٢ *%100 = درصد توافق درون موضوعی تعداد کل کدها / / ادامة جدول ١: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در تحقیقات پیشین 1 رهبری و حمایت مدیریت ، فرهنگ ، فناوری اطلاعات ، راهبرد و هدف ، سنجش و ارزیابی ، زیرساخت های وانگ و اسپین وال 6 سازمانی ، فرآیندها و فعالیت ها، اقدامات انگیزشی ، تحصیلات و آموزش ، مدیریت منابع انسانی (2005) راهبرد مدیریت دانش ، اتصال راهبرد مدیریت دانش با راهبرد کسب وکار، رویکرد و دید جامع به مدیریت دانش ، ٧ مورد کسب وکار و بیانیه ارزش ، انگیزاننده و پاداش ، حمایت مدیران ارشد، ارزیابی عملکرد، فرهنگ خلق و دو پلسیس ٢ (٢٠٠٧) تسهیم دانش ، مدیریت تغییر و ارتباطات ، کارکنان و مدیریت از خود گذشته ، اداره دانش در سراسر چرخه حیاتش ، مدیریت نمودن دانش آشکار و نهان فرآیندها، سیاست ها و رویه های مدیریت دانش مدیریت ارشد، مدیران اجرایی ، فرهنگ ، زیرساخت های سازمانی ، مدیریت منابع انسانی ، فرآیندهای مدیریت کاظمی و الهیاری 8 دانش ، زیرساخت های فناوری (2010) مدیریت منابع انسانی و ساختارهای منعطف ، معماری و آمادگی مدیریت دانش ، انباره های دانش ، مدیر ارشد اخوان و همکاران 9 دانش ، محک زنی (2009) فرهنگ سازمانی ، تعهد مدیران ارشد، مشارکت ، آموزش ، کار تیمی ، توانمندسازی ، سیستم های اطلاعاتی ، سنجش حیدری و 10 عملکرد، الگوسازی و ساختار دانش همکاران (١٣٩٢) 11 حمایت مدیریت ارشد، ارتباطات ، فرهنگ و مردم ، انگیزه ، زمان و هزینه وو٣(٢٠١٢) قربانی زاده و ١٢ فرهنگ سازمانی ، نقش ها و رفتارهای مدیران ، ساختار سازمانی ، منابع انسانی و فناوری در سازمان همکاران (١٣٩٠) هونگ و ١٣ ساختار دانش ، فرهنگ سازمانی ، فناوری اطلاعات ، مشارکت کارکنان ، آموزش ، رهبری و تعهد مدیریت ارشد همکاران ٤(٢٠٠٥) روش شناسی پژوهش روش تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هـدف ، کـاربردی و از نظـر روش از نظریـه داده بنیاد با رویکرد نظام مند برای استخراج عوامل مؤثر استفاده شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.