Skip to main content
فهرست مقالات

انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار مرکبات ایران؛ رهیافتی از داده‌های ماهانه قیمتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)

این مطالعه به بررسی رفتار انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش با استفاده از رهیافت الگوی تصحیح خطا (ECM) بر مبنای داده‌‌های ماهانه فیلتر شده می‌پردازد. باتوجه به ماهانه بودن داده‌ها، ابتدا به بررسی ریشه‌های فصلی و تعدیل آن پرداخته شد، سپس بر اساس مشاهداتی که روند فصلی در آن‌ها تعدیل شده، الگوی انتقال قیمت بازار داخلی برای محصولات مورد نظر برآورد گردید. نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، عدم تقارن در انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف انواع مرکبات را نشان می‌دهد. تنها در مورد پرتقال در بلندمدت انتقال متقارن قیمت بین سطوح عمده فروشی- تولیدکننده مشاهده شد. همچنین در مورد محصول نارنگی انتقال متقارن بین سطوح خرده فروش- عمده فروش و عمده‌فروش- تولیدکننده در کوتاه‌مدت ملاحظه شد. در ضمن بر اساس این نتایج، اندازه و سرعت انتقال قیمت در سطوح بازاری محصولات مورد نظر متفاوت است. با توجه به اهمیت مبحث انتقال قیمت و ارتباط آن با حاشیه بازار، پیشنهاد می‌شود در مورد محصولاتی که با انتقال نامتقارن در سایر سطوح مواجه بوده‌اند، سیاست‌های کنترل و تنظیم بازار با هدف برقراری ساختار متقارن در بازار صورت گیرد.

خلاصه ماشینی:

"نوع فیلتر لحاظ شده برای برقراری شرط ایستایی دادههای ماهانه فراوانی تولیدکننده عمده فروشی خرده فروشی نوع فیلتر فصلی پرتقال نارنگی لیمو پرتقال نارنگی لیمو پرتقال نارنگی لیمو √ √ √ √ √ √ √ √ √ 0 (1−) --- √ √ √ √ √ √ √ √  (1) --- --- --- √ --- --- --- --- --- π 2 (12) --- --- --- √ --- --- --- --- --- 2/ 3 (12) --- --- --- √ --- √ --- --- --- / 3 (1−2) --- --- √ √ √ --- --- --- --- 5/ 6 (132) --- --- 7/854 √ --- √ --- --- √ / 6 (1−32) مأخذ: یافته های مطالعه باتوجه به اینکه تمامی متغیرهای قیمتی در سطح تولیدکننده، عمدهفروش و خردهفروش، حداقل دارای ریشه بلندمدت می باشند، لذا می توان گفت که دادههای سری زمانی قیمتی پس از اعمال فیلترهای فصلی مشخص شده، شرایط برآورد الگوهای تصحیح خطا به منظور بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار مرکبات ایران را خواهند داشت . 196 مأخذ: یافته های مطالعه * معنی داری در سطح یک درصد همچنین نتایج برآورد الگوی انتقال قیمت از سطح تولیدکننده به سطح عمده فروشی در مورد انواع مرکبات (جداول ٧ تا ٩) نشان می دهد که بیشترین اثر وقفه تغییرات قیمت عمدهفروشی نیز مربوط به بازار لیمو شیرین است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.