Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تغییرات عملکرد ذرت تحت تاثیر تغییر اقلیم در استان کرمانشاه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (29 صفحه - از 227 تا 255)

کلیدواژه ها :

استان کرمانشاه ،تغییر اقلیم ،ذرت ،شبیه سازی رشد گیاه ،مدل WOFOST

کلید واژه های ماشینی : ذرت ، تغییر اقلیم ، کرمانشاه ، بررسی تغییرات عملکرد ذرت ، تغییر اقلیم در استان کرمانشاه ، تغییرات عملکرد ذرت تحت تاثیر ، مدل ، عملکرد ذرت تحت تاثیر تغییر ، آب ، عملکرد

یکی از رویکردهای مهم در مطالعات آب و هواشناسی بررسی اثر تغییر عناصر اقلیمی بر عملکرد محصولات کشاورزی در عرصه های جغرافیایی است. این مطالعه با هدف پیش بینی عملکرد محصول ذرت تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم در استان کرمانشاه به انجام رسیده است. از مدل CGCM3 تحت سناریوی A1B و روش ریزمقیاس نمایی[1] و نیز مدل کشاورزی WOFOST با بهره گیری از آمار روزانه عناصر آب و هوایی چهار ایستگاه استان شامل دماهای حداقل و حداکثر، بارش، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی در یک دوره 28ساله (2009-1982) استفاده شده است. داده های پایه (2009-1982) و آینده (2050-2023) از سایت سناریوها و داده های اقلیمی کانادا اخذ و میزان تغییر هر یک از پارامترهای اقلیمی پس از ریزمقیاس نمایی بررسی و نتایج وارد مدل شبیه سازی کشاورزی WOFOST شد. نتایج تحقیق نشان داد دماهای حداقل و حداکثر ایستگاه ها در دوره 28ساله آتی به ترتیب به طور میانگین 3/1 و 7/1 درجه سلسیوس افزایش پیدا خواهد کرد. بارش با وضعیت های افزایشی و کاهشی روبه رو خواهد شد. با وجود افزایش طول دوره رشد ذرت آبی در منطقه به دلیل افزایش دما، مقدار عملکرد پتانسیل محصول در آینده به دلیل کاهش بارندگی در بخش هایی از منطقه و نیز کاهش رطوبت نسبی به طور چشمگیری تا میانگین %22 کاهش پیدا خواهد کرد. بیشترین کاهش عملکرد متوجه منطقه سرپل ذهاب در ناحیه پست و گرمسیری غرب استان به میزان %7/28 خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"از مدل CGCM٣ تحت سناریوی AB١ و روش ریزمقیاس نمایی ٢ و نیز مدل کشاورزی WOFOST با بهرهگیری از آمار روزانه عناصر آب و هوایی چهار ایستگاه استان شامل دماهای حداقل و حداکثر، بارش، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی در یک دوره ٢٨ساله (٢٠٠٩-١٩٨٢) استفاده شده است . مقایسه مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی شده دمای میانگین حداکثر ماهانه در ایستگاههای منطقه تحت سناریوی AB١ مدل CGCM٣ ٦-٣- بارش بارش سالانه ایستگاههای کرمانشاه و کنگاور در دوره آینده به ترتیب به میزان %٤ و %٥ افزایش خواهد داشت (جدول ٣)، بیشترین درصد افزایش مربوط به فصل تابستان است (شکل ٤)، اما اثر چندانی بر متوسط بارش بلندمدت به دلیل کم بودن مقدار افزایش نخواهد داشت . 3 80 70 کنگاور 60 50 40 1987-2009 30 2028-2050 20 80 70 60 کرمانشاه 50 40 30 1982-2009 2023-2050 20 80 70 اسلام آباد غرب 60 50 40 1987-2009 30 2028-2050 20 80 70 سرپل ذهاب 60 50 40 1987-2009 30 2028-2050 20 شکل ٥ مقایسه رطوبت نسبی ماهانه مشاهداتی و پیش بینی شده در ایستگاههای منطقه تحت سناریوی AB١ با مدل CGCM٣ ٦-٥- میانگین ساعات آفتابی تعداد ساعات آفتابی کمترین نوسان و تغییر را در آینده نسبت به سایر پارامترها خواهد داشت ، به گونه ای که در ایستگاه های اسلامآباد غرب و سرپل ذهاب تعداد ساعات آفتابی نسبت به دوره پایه هیچ تغییری نخواهد کرد. در این تحقیق برای شبیه سازی مقدار محصول ذرت استان کرمانشاه در دوره آینده از مدل CGCM٣ با روش ریزمقیاسنمایی Change Factor تحت سناریوی AB١ و مدل شبیه سازی رشد گیاه WOFOST استفاده شده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.