Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر مهارتهای فراشناختی در کودکان کم توان ذهنی

نویسنده:

کلیدواژه ها :

راهبردهای فراشناختی ،کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر ،تصویرسازی‌ذهنی

کلید واژه های ماشینی : فراشناختی ، مهارتهای فراشناختی در کودکان کم‌توان ، کودکان کم‌توان ذهنی آموزش ، آموزش روش تصویرسازی ذهنی ، حافظه کودکان کم‌توان ذهنی ، یادآوری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ، مطالعه آموزش راهبردهای فراشناختی ، آموزش ، روش تصویرسازی ذهنی استفاده ، برنامه‌ای جهت آموزش فراشناخت

در پژوهش حاضر بمنظور مطالعه آموزش راهبردهای فراشناختی بر میزان یادآوری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر برنامه‌ای جهت آموزش فراشناخت تهیه شد.در این برنامه از روش تصویرسازی ذهنی استفاده گردید تا دانش‌آموزان با استفاده از این روش فرایندهای یادگیری خود را شناسایی، هدف‌گذاری، هدایت و نظارت نمایند.این تحقیق در پی آنست تا اثر راهبرد تصویرسازی ذهنی را در بهسازی حافظه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر مطالعه نماید.نمونه انتخابی شامل دو گروه 15 نفری از دانش‌آموزان پایه پنجم مرکز آموزش استثنایی بهاران تربت جام بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند.ابتدا از هر دو گروه آزمون مقدماتی گرفته شد سپس گروه آزمایش از آموزش روش تصویرسازی ذهنی (متغیر مستقل)برخوردار شدند و در مورد گروه کنترل روش خاصی اعمال نشد.در نهایت یک روز پس از پایان آموزش از هر دو گروه آزمون نهایی گرفته شد.بمنظور بررسی معناداری تفاضل میانگین آزمونهای مقدماتی و نهایی گروه کنترل و آزمایش داده‌ها از طریق آزمون‌ t مورد تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج حاکی از تأثیر معنی‌دار آموزش روش تصویرسازی ذهنی در عملکرد حافظه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود.

خلاصه ماشینی:

"دریک فرآیند آموزشی آنچه اهمیت دارد این است که کودک بتواند اطلاعات را دریافت، پردازش، بخاطر سپرده و بعمل آورد بر همین اساس از شیوه‌های نوین ارتقاء آموزشها استفاده از تکنیکهای فراشناختی می‌باشد که موضوع مناسبی در تحقیقات بر روی کودکان کم‌توان ذهنی است این مبحث بدلیل آنکه در عرصه پژوهشهای یاددهی (1)- tsiroivaheB (2)- tsivitingoC (3)- ykstogyV (4)- gnissecorP noitamrofnI -یادگیری برخوردار است بطور قطع شایسته پرداختی بیشتر و دقیقتر میباشد. شیوه اجرا: پس از انتخاب تصادفی نمونه آماری از دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر و جایگزینی تصادفی آنها در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل، ابتدا میزان اطلاعات پایه آنها در رابطه با لغات موردنظر مشخص شد(پیش‌آزمون)سپس به گروه آزمایش تکنیک تصویرسازی ذهنی در طول 3 جلسه 30 دقیقه‌ای در رابطه با یادگیری و یادآوری لغات مورد (1)- nesbocaj نظر آموزش داده شد. نتایج تحقیق: جمع آوری و تحلیل داده‌ها در این پژوهش برای پاسخ به فرضیه پژوهش«بین میزان یادآوری کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر که از تکنیک فراشناختی تصویرسازی ذهنی استفاده می‌کنند در مقایسه با آنهایی که از این تکنیک استفاده نمی‌کنند تفاوت معنی‌داری وجود دارد»صورت گرفت به منظور بیان نتایج و دست‌یابی به اهداف این پژوهش اطلاعات جمع‌آوری شده از 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل پس از تجزیه و تحلیل آماری در جداول ذیل درج گردیده است. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر استفاده کننده از راهبرد تصویرسازی ذهنی در مقایسه با آنهایی که از روش معمول در یادگیری و یادآوری مطالب استفاده می‌نمودند انجام گرفت نتایج بررسی حاکی از آن است که دانش‌ آموزان استفاده کننده از تکنیک تصویرسازی ذهنی عملکرد موفقیت‌آمیزی ارائه نمودند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.