Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ادراک کلمات و تصاویر با ارزشها

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 13 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : ادراک، ارزشها، ادراک کلمات و تصاویر، رابطه ادراک کلمات و تصاویر، اجتماعی، آستانهء ادراک تصاویر دختران، دختر و پسر، ادراک تصاویر دختران و پسران، سیاسی، ادراک دختران و پسران تفاوت

ارزشها نقش مهمی در تعامل اجتماعی و انتخاب روابط بین فردی ایفا می‌کنند.تبلور چنین نقشی در ادراک اجتماعی از طریق سنجش‌آستانهء ادراک کلمات و تصاویر بار ارزشی قابل مطالعه‌ای دارد.هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین‌ ارزشهای اجتماعی و ادراک کلمات و تصاویر رابطه‌ای وجود دارد؟اگر چنین‌ رابطه‌ای وجود داشته باشد،آیا این ادراک بین دختر و پسر متفاوت است؟به منظور پاسخ به سؤالات فوق از پرسشنامهء مطالعهء ارزشهای آلپورت-ورنون و لیندزی و سنجش آستانهء ادراک تعدادی کلمات و تصاویر متناسب با ارزشهای ششگانهء مذهبی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،نظری و زیباشناختی(هنری)به کمک‌ محرک‌نما استفاده شده است.طرح پژوهش از نوع پس رویدادی است که با روش‌ آزمایش در یک گروه 021 نفری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد رودهن انجام شده است.نتایج نشان داد که بین ارزشهای هنری،اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و نظری با ادراک تصاویر مربوط به خودشان همبستگی مثبت و بین‌ ادراک مذهبی با ارزش مذهبی همبستگی منفی وجود دارد.همچنین در مقایسهء نمرات پرسشنامه و آستانهء ادراک تصاویر دختران و پسران در برخی ارزشها تفاوت‌ معنادار مشاهده شده است(دختران به ترتیب به ارزشهای زیباشناختی،نظری و اقتصادی و پسران به ترتیب به ارزشهای نظری،اقتصادی و زیباشناختی اهمیت‌ می‌دهند.از نظر ارزشهای مذهبی،سیاسی و اجتماعی بین نمرات پرسشنامه و ادراک‌ دختران و پسران تفاوت معناداری وجود نداشت).نتایج فوق با استفاده از آزمونهای‌ آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل واریانس و آزمون توکی‌ به دست آمده است.

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) (علوم انسانی) شمارهء پنجم-پاییز 9731 صص 42-31 رابطهء ادراک کلمات و تصاویر با ارزشها محمود ایروانی*-ابو القاسم نوری**-شراره قاسمی*** چکیده ارزشها نقش مهمی در تعامل اجتماعی و انتخاب روابط بین فردی ایفا می‌کنند. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین‌ ارزشهای اجتماعی و ادراک کلمات و تصاویر رابطه‌ای وجود دارد؟اگر چنین‌ رابطه‌ای وجود داشته باشد،آیا این ادراک بین دختر و پسر متفاوت است؟به منظور پاسخ به سؤالات فوق از پرسشنامهء مطالعهء ارزشهای آلپورت-ورنون و لیندزی و سنجش آستانهء ادراک تعدادی کلمات و تصاویر متناسب با ارزشهای ششگانهء مذهبی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،نظری و زیباشناختی(هنری)به کمک‌ محرک‌نما استفاده شده است. بنابراین سؤال این است که آیا بین ارزشها و ادراک کلمات و تصاویر دارای بار ارزشی ششگانه(سیاسی،اجتماعی،زیباشناختی یا هنری،نظری،اقتصادی و مذهبی)رابطهء معناداری وجود دارد؟و آیا ادراک اجتماعی دختران و پسران در این رابطه‌ متفاوت است؟ (1)- Alport-Vernon (2)- Spranger روش تحقیق این طرح پژوهش از نوع پس رویدادی است. جدول 5-خلاصهء اطلاعات تحلیل واریانس یکطرفهء ارزشها (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول شمارهء 5،چون‌ F به دست آمده(7/547)از F مبین در سطح‌ 1/08-0/50 و سطح 2/62-1%بزرگتر است پس بین ارزشها تفاوت معنادار وجود دارد. در بررسی فرضیهء بعدی(تفاوت ادراک اجتماعی بین دختر و پسر)چنین‌ نتیجه‌گیری شد که تفاوت ارزشها در مجموع بدون دخالت عامل جنسیت از ارزشی به‌ ارزش دیگر معنادار است و این همان چیزی است که قابل پیش‌بینی بود،اینکه به مذهب‌ بها داده شود یا ارزش سیاسی از حساسیت خاصی برخوردار باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.