Skip to main content
فهرست مقالات

معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (29 صفحه - از 34 تا 62)

چکیده:

امروزه بررسی معنا و چیستی معنای زندگی به یکی از تاملات مهم در حوزه فلسفه زندگی بدل شده است که البته با مقولات مهمی همچون ارزش، هدف، خدا، مرگ و ایمان بی‌ارتباط نیست. در این میان، نویسندگان تاثیرگذار در عرصه ادبیات و فلسفه، خود افزون بر درگیری عمیق با مسئله معنای زندگی، تحلیل‌ها و گذرهای معنایی قابل تحسینی برای مخاطبان خویش به ارمغان آورده‌اند. تولستوی نویسنده تاثیرگذار قرن نوزدهم، به‌طورعمیق با مسئله معنا، ارزش، پوچی و خدا درگیر بوده و آنها را در آثار خود از جمله اعتراف من، آنا کارنینا، جنگ و صلح و مرگ ایوان ایلیچ منعکس کرده است. بررسی تفصیلی آثار و زندگی تولستوی نشان می‌دهد او پس از طی سه مرحله از معنای زندگی، یعنی معنا به‌مثابه کمال اخلاقی به‌عنوان ارزش، معنا به‌مثابه دستیابی به پول، شهرت و ثروت به‌عنوان هدف و معنا به‌مثابه ارزش از نوع کیفیت یا عملی که با حصول آن زندگی ارزش می‌یابد، در مرحله چهارم از زندگی‌اش، به ارزشی باز می‌گردد که در پرتو ایمان دوباره به خدا به‌دست آمده است.امروزه بررسی معنا و چیستی معنای زندگی به یکی از تاملات مهم در حوزه فلسفه زندگی بدل شده است که البته با مقولات مهمی همچون ارزش، هدف، خدا، مرگ و ایمان بیارتباط نیست. در این میان، نویسندگان تاثیرگذار در عرصه ادبیات و فلسفه، خود افزون بر درگیری عمیق با مسئله معنای زندگی، تحلیلها و گذرهای معنایی قابل تحسینی برای مخاطبان خویش به ارمغان آوردهاند. تولستوی نویسنده تاثیرگذار قرن نوزدهم، بهطورعمیق با مسئله معنا، ارزش، پوچی و خدا درگیر بوده و آنها را در آثار خود از جمله اعتراف من، آنا کارنینا، جنگ و صلح و مرگ ایوان ایلیچ منعکس کرده است. بررسی تفصیلی آثار و زندگی تولستوی نشان میدهد او پس از طی سه مرحله از معنای زندگی، یعنی معنا بهمثابه کمال اخلاقی بهعنوان ارزش، معنا بهمثابه دستیابی به پول، شهرت و ثروت بهعنوان هدف و معنا بهمثابه ارزش از نوع کیفیت یا عملی که با حصول آن زندگی ارزش مییابد، در مرحله چهارم از زندگیاش، به ارزشی باز میگردد که در پرتو ایمان دوباره به خدا بهدست آمده است.

کلیدواژه ها:

معنا ، زندگی ، معنای زندگی ، تولستوی ، ارزش و هدفمعنا ، ارزش و هدف


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.