Skip to main content
فهرست مقالات

سینما از نگاه زیباشناسی افلاطون و ارسطو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 57 تا 68)

نزد فیلسوفان یونان باستان، آنچه امروزه بدان هنرهای زیبا یا هنرهای نمایشی می‌گوییم دارای فرایندی تقلیدی یا محاکاتی است؛ کنش تقلید و داوری دربارة آثار هنری تابع قوانین و معیارهایی بوده است. سینما را نیز می‌توان در زمرة هنرهای تقلیدی به‌شمار آورد. در این جستار به بررسی دیدگاه‌های دو فیلسوف دنیای قدیم، یعنی افلاطون و ارسطو، می‌پردازیم. بنابراین، نخست امکان اخذ نظریه یا فلسفه‌ای در خصوص سینما را در اندیشة ایشان بررسی می‌کنیم. سپس، به بررسی سینمای مطلوب از نظر ایشان در صورت امکان می‌پردازیم. افلاطون در دفتر دهمجمهوری از معیارهایی برای پذیرش یا نپذیرفتن هنرهای محاکاتی در زیباشهر خود سخن می‌راند. مرجع اصلی برای درک آرای ارسطو در خصوص هنرهای تقلیدی رسالة بوطیقا است. روش بررسی در مطالعة حاضر تحلیلی- توصیفی است. از جمله نتایج این پژوهش عبارت‌اند از: بررسی و نقد نظر افلاطون دربارة هنر، به‌ویژه در نسبت آن با ساختار سینما. اساسا به واسطة ناآشنایی با مبانی اندیشة وی انجام پذیرفته است. همچنین امکان اخذ ملاک‌هایی برای ارزش‌گذاری آثار سینمایی در اندیشة افلاطون و ارسطو وجود دارد و می‌توان ویژگی‌های سینمای مطلوب از نظر ایشان را نیز ترسیم کرد. در این مطالعه تا حدی به این مهم پرداخته‌ایم.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)