Skip to main content

هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی

این نشریه از تاریخ 1380/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
هنرهای زیبا
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2228-6012
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
تلفن
66415282(021)
دورنگار
66415282(021)
آدرس اینترنتی
https://jfadram.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مدیر مسئول
دکتر محمد مهدی عزیزی
سر دبیر
محمد باقر قهرمانی
هیئت تحریریه
دکتر امیر اشرف آریانپور، دکتر محمد سریر، دکتر محمد شهبا، دکتر محمود عزیزی، دکتر شاهین فرهت، دکتر مصطفی مختاباد، دکتر آذین موحد
مدیر اجرایی
نسرین نوری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
fineartj@ut.ac.ir
آدرس
تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، رسیده به بزرگمهر، ساختمان شماره ی 3، پردیس هنرهای زیبا، طبقه سوم، دفتر نشریات
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/08