Skip to main content
فهرست مقالات

نقش زمان و مکان در اجتهاد

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(5 صفحه - از 3 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : فقه، نذر، اسلام، زمان، حج، حکم، مقتضیات زمانی و مکانی، کیهان فرهنگی، امام، مکان در اجتهاد

ضرورت توجه به مقتضیات زمانی و مکانی در فقه، بیش از پیش آشکار شده است.با ظهور مسایل‌ مستحدثه و ایجاد پرسشهای جدید و نمود برخی‌ معضلات نظام حکومتی،بازنگری و ارزیابی مجدد متون فقهی بسیار لازم می‌نماید.در گفتگوی این ماه‌ «کیهان فرهنگی»به تفصیل به این موضوع پرداخته‌ شد اما پس از رویت مطالب توسط استاد فرزانه،آیة ا... جناتی،تنها برخی موارد مطروحه که صورت‌ تخصصی و تفصیلی نداشت،از نظرتان می‌گذرد.

خلاصه ماشینی:

"کیهان فرهنگی:برخی اخیرا موسیقی‌ غنائی را باعث تقرب بخدا و برخی دیگر آن را مظلوم و گروهی آن را ظالم‌ شمردند،کدام درست است؟ آیت الله جناتی:به نظر من همه این نظرات از جهتی‌ درست است اما آنکه گفته است موسیقی غنائی باعث‌ تقرب به خدا می‌شود برای این بود که زمان پیدایش آن‌ قبل از اسلام در معابد بکار گرفته می‌شد و اما آنکه گفته‌ است مظلوم واقع شد بدین جهت است که پدید آورندگان‌ بنابر آنچه مورخین گفته‌اند غرضی جز صلاح و اصلاح‌ مردم نداشتند و با کمال تأسف آن را اشراف در هر زمان‌ وسیله فساد و افساد مردم قرار داده،و نیز آنانی که‌ گفته‌اند ظالم است بدین جهت است که نوعا این وسیله را در زمانهای گذشته و اکنون در غیر از کشور اسلامی ایران‌ وسیله فسق و فجور و فساد قرار دادند فعلا بیش از این‌ فرصت نیست و انشاء الله در آینده نزدیک مباحث جدیدی‌ را مطرح خواهم نمود."

صفحه:
از 3 تا 7